Controlling sprzedaży

humansoft-consulting-01

Controlling sprzedaży

humansoft Controlling sprzedaży to aplikacja wykorzystywana do analizowania, kontrolowania i prognozowania sprzedaży. W oparciu o dane zaimportowane z bazy humansoft HermesSQL przekształca informacje w bezcenną wiedzę.
humansoft-consulting-01
Wyniki prezentowane są w bardzo czytelnym układzie w dowolnie określonych wymiarach, np. całościowym, czasowym, produktowym, geograficznym, z perspektywy odbiorców, przedstawicieli handlowych, kanałów dystrybucji czy wielkości transakcji. Liczba kryteriów pod kątem których można dokonywać analizy jest nieograniczona.
humansoft-consulting-02
Jakie możliwości daje controlling sprzedaży?
  • możliwość podglądu kluczowych wskaźników takich jak: obrót netto, marża, ilość zarówno wartościowo jak i procentowo w dowolnie wybranej grupie asortymentowej, grupie kontrahentów, przedziale czasu
  • dostęp do informacji, które produkty i którzy klienci w jakim okresie są kluczowi, jak zmieniają się preferencje klientów w poszczególnych okresach, którzy klienci dysponują największym potencjałem nabywczym (m.in. ranking sprzedaży TOP 20 klientów, towarów, handlowców, analiza wg zasady Pareto)
  • śledzenie danych ilościowych i wartościowych transakcji sprzedaży z możliwością analizowania ich od ogółu do szczegółu czyli od zbiorczego zestawienia TOP 20 do pojedynczych dokumentów i transakcji
  • możliwość analizowania wskaźników KPI sprzedaży w podziale miesięcznym zwymiarowanych po kontrahentach, handlowcach, miastach, województwach
  • porównywanie sprzedaży artykułu, grupy artykułów, producentów rok do roku wraz ze wykazaniem procentowo wzrostu lub spadku
  • przedstawienie sprzedaży netto wraz z wyznaczeniem linii trendu
  • uzyskanie informacji na temat trendu średniej ceny danego towaru
  • dostęp do analizy „co jeśli” umożliwiającej budowanie różnych scenariuszy sprzedaży (np. w przypadku konieczności obniżenia cenny produktu istnieje możliwość sprawdzenia wpływu tej decyzji na przyszłą marżę oraz otrzymania informacji o ile trzeba zwiększyć sprzedaż aby skompensować utracony zysk)
  • możliwość monitorowania i kontrolowania procesów biznesowych w czasie rzeczywistym (wykorzystanie technologii asocjacyjnych baz danych „in-memory”), co pozwala w porę dostrzec lub przewidzieć kształtujące się w otoczeniu biznesowym zagrożenia lub szanse i na tej podstawie podjąć najbardziej optymalne działania
humansoft-consulting-03
humansoft Controlling sprzedaży może wdrożony być w ciągu jednej wizyty i rozwijany bez wsparcia zewnętrznych konsultantów. Stawia niewielkie wymagania sprzętowe dzięki czemu inwestycja zwraca się w krótkim czasie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.