HermesSQL – branża metalowo-maszynowa

hermes-hs_mniejszy
hermes-hs_mniejszy
Otoczenie biznesowe wymaga dziś szybkiego adoptowania się do potrzeb i wymogów klientów. Dotyczy to zwłaszcza branży metalowo-maszynowej, gdzie większość zleceń, niezależnie od tego czy mają one charakter jednostkowy czy seryjny, realizowana jest na konkretne zamówienie. Zarządzanie tego typu projektami jest nieporównywalnie trudniejsze. Stopień skomplikowania podnosi dodatkowo duża liczba poddostawców oraz kooperowanie w ramach złożonego łańcucha dostaw, gdzie wysoka jakość i terminowość jest zawsze w cenie.
metal
humansoft HermesSQL gwarantuje i jedno i drugie, umożliwiając m.in. harmonogramowanie produkcji z uwzględnieniem dostępnych surowców, bazy maszynowej i kapitału ludzkiego, kontrolę utrzymania zapasów magazynowych na poziomie pozwalającym na natychmiastową realizację zlecenia, a także przyspieszenie pracy poprzez integrację z kolektorami danych i czytnikami kodów kreskowych.
humansoft HermesSQL kontroluje również czynniki, determinujące na bieżąco koszty produkcji (np. surowców, czas pracy), a także proces przeliczania zużycia materiałów, jak stal czy aluminium.
Zużycie materiałów, choć są często kupowane w kilogramach i tonach, liczone jest w metrach. Przy dużej liczbie zamówień planowanie zakupów może więc dostarczać sporych trudności i generować niepotrzebne straty finansowe. Zamówienie zbyt małej ilości materiału grozi wszakże wstrzymaniem produkcji, a zbyt dużej – zamrożeniem kapitału.
Praca w humansoft HermesSQL nie jest obarczona tego typu ryzykiem. Rozwiązanie posiada kalkulator jednostek miar, który automatycznie przelicza wszystkie parametry i weryfikuje najmniejsze odchylenia. Przedstawiciel handlowy dokładnie wie, jaka jest dostępność towaru, a w przypadku niedoborów udziela klientowi precyzyjnej odpowiedzi, kiedy zostanie zrealizowana kolejna dostawa.
Proces sprzedaży i obsługi klientów wspomaga dodatkowo zintegrowane z humansoft HemresSQL narzędzie do elektronicznej wymiany danych (EDI). W każdej chwili odbiorca może złożyć zamówienie drogą elektroniczną. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, faktura i dokumentu wydania produktu są automatycznie generowane i przesyłane do klienta tą samą drogą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.