HermesSQL – funkcje i stanowiska – dyrektor finansowy / główny księgowy

ksiegowy

Dyrektor Finansowy / Główny Księgowy

ksiegowyOperacje, które wcześniej mogły zajmować wiele godzin i dni, w humansoft HermesSQL wykonywane są automatycznie i błyskawicznie. Dzięki temu menedżer nie traci czasu na żmudne obliczenia (obarczone ryzykiem popełnienie pomyłki), lecz koncentruje się na spożytkowaniu uzyskanej wiedzy i kontrolowaniu operacyjnych działań.
Wszystkie procesy w obszarze finansów, jak np. generowanie i weryfikacja rozrachunków, not odsetkowych, (dowolnych) raportów czy zarządzanie rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym i Głównym Urzędem Statystycznym są całkowicie zautomatyzowane.
Identyczny komfort pracy uzyskuje główny księgowy. humansoft HermesSQL może swobodnie definiować zestawienia i analizować koszty z wielu perspektyw. Raporty mogą zawierać nie tylko zestawienia obrotów i sald, bilansów płatniczych czy rachunków zysków i strat, ale też szczegółowe informacje m.in. o kosztach amortyzacji czy kosztach pracy (z rozbiciem np. na poszczególnych pracowników)
Tak dyrektor finansowy, jak i główny księgowy mogą swobodnie wykonywać symulacje działań i obserwować, jak zmieniają się dane finansowe (przychody i koszty) w konkretnych sytuacjach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.