HermesSQL – funkcje i stanowiska – dyrektor sprzedaży i logistyki

logistyk

Dyrektor Sprzedaży i Logistyki

logistykPo wdrożeniu humansoft HermesSQL nawet gigantyczne wolumeny danych i rozbudowana sieć sprzedaży przestają być czynnikiem utrudniającym dynamiczne zarządzanie siecią sprzedaży i procesami logistycznymi.
Dane w humansoft HermesSQL odzwierciedlają rzeczywistą sytuację w firmie, dzięki czemu menedżer może precyzyjnie planować i śledzić obrót towarami z perspektywy nie tylko centrali, ale też pojedynczego punku sprzedaży. Jeśli popyt w jednym miejscu słabnie, towar nie zalega na półkach, lecz zostaje natychmiast przesunięty w inne miejsce. Wszystkie działania są przemyślane, precyzyjne i podjęte we właściwym momencie.
Dodatkową pomocą dla dyrektora sprzedaży i logistyki mogą być wyniki analiz wykonywane w QlikView (Business Intelligence in-memory). System pobierając dane z humansoft HermesSQL może analizować procesy logistyczne i sprzedaży pod dowolnie kątem, np. okresu sprzedaży, oferowanych produktów, przedstawicieli handlowych, regionów czy grupy odbiorców.
Ponieważ obliczenia wykonywane są z zawrotną prędkością, użytkownicy mogą kontrolować i reagować na najmniejsze odchylenia w czasie rzeczywistym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.