HermesSQL – funkcjonalność – analizy wielowymiarowe

hsql_aw-01

Analizy Wielowymiarowe

„Analizy Wielowymiarowe” – moduł systemu humansoft HermesSQL, to nowoczesne narzędzie klasy Business Inteligence dostarczające szerokich możliwości raportowania, zestawień i analiz generowanych głównie na potrzeby analityków, menedżerów oraz kadry zarządzającej.
hsql_aw-01
Zastosowane w module usługi OLAP (ang. On-line Analytical Processing) umożliwiają przygotowanie własnych, szczegółowych analiz będących podstawą do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem firmą. Pozwalają na systematyczną obserwację kluczowych wskaźników związanych z działalnością przedsiębiorstwa oraz postępów wprowadzonych zmian. Udostępniają możliwość poszukiwania i identyfikacji problemów, a także dają solidną podstawę do opracowywania planów strategicznych i operacyjnych.
Analizy wielowymiarowe pozwalają badać zależności pomiędzy wartościami liczbowymi, czyli miarami (np. sprzedaż netto, sprzedaż brutto, marża, sprzedana ilość) a zbiorem parametrów zwanych wymiarami, takich jak: czas, artykuły, kontrahenci, akwizytorzy, operator, magazyny itp. Zaletą ich stosowania jest możliwość szybkiej ingerencji i wprowadzenia zmian w istniejących raportach generowanych ponownie w ułamkach sekund. Analizy oparte o zbiór danych zwierający nawet miliony rekordów tworzone są przez system w krótkim czasie i natychmiast gotowe do użycia.
hsql_aw-02
Wygenerowane raporty prezentują dane zagregowane, których poziom szczegółowowści może być dostosowany odpowiednio do szczebla kadry zarządzającej. Wygodną analizę danych zapewnia możliwość wyboru sposobu prezentacji informacji, które mogą przybrać formę tabelaryczną lub graficzną. Do przeglądania analiz można używać usługi tabel przestawnych w programie MS Excel lub innych wyspecjalizowanych w tym celu programów takich jak Crystal Analysis.
Utworzone raporty są niezmiernie elastyczne – można na przykład dowolnie zmieniać wiersze z kolumnami, dodawać nowe kryteria analizy, zmieniać czasookresy (np. z rocznego na kwartalny), filtrować (np. wybrać jeden lub klika produktów), sortować (np. najlepiej sprzedające się produkty), przeglądać dane bardziej szczegółowe (np. sprzedaż wg województw, a potem miast).
Program udostępnia gotowe do użycia fabryczne miar i wymiary oraz możliwość samodzielnego definiowania ich przez użytkownika.
Moduł „Analizy wielowymiarowe” jest w pełni zintegrowany z pozostałymi opcjami programu humansoft HermesSQL, a w szczególności z częścią handlowo-magazynową.
hsql_aw-03
Potwierdzeniem profesjonalności modułu „Analizy wielowymiarowe” jest przyznana przez firmę Microsoft nagroda w konkursie „Aplikacja Roku 2005” otrzymana przez moduł w kategorii „Najlepsza aplikacja współpracująca z bazą danych SQL”
  • „Jedyne spośród zgłoszonych rozwiązań wykorzystujące w tak wszechstronny sposób możliwości kostki OLAP.” – Tomasz Kopacz, – członek komisji
  • „Posługiwanie się kostkami OLAP jest trudne. Humansoft sprawił, że może z nich skorzystać zwykły użytkownik.” – Janusz Krzyczkowski – przewodniczący komisji,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.