HermesSQL – funkcjonalność – kadry i płace HR

hsql_definicja-skladnika-placowego

Kadry i Płace HR

Moduł „Kadry i Płace HR” wspomaga działalność firmy w obszarze kadr i rachuby płac zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Moduł dedykowany przedsiębiorstwom handlowym, usługowym, produkcyjnym oraz instytucjom budżetowym i zakładom pracy chronionej. Tak szerokie zastosowanie modułu możliwe jest dzięki mechanizmowi pozwalającemu samodzielnie definiować własne składniki płacowe oraz ich formuły obliczeniowe.
hsql_definicja-skladnika-placowego
Automatyzuje proces naliczania płac uwzględniając różne systemy wynagradzania: płaca miesięczna, akord, płaca godzinowa, prowizja a także systemy mieszane. Umożliwia ewidencję umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło oraz naliczanie na ich podstawie wynagrodzenia.
Wygenerowana lista płac może uwzględniać dodatkowe składniki płacowe, takie jak: premia, dodatek funkcyjny, zasiłki, potrącenia itp. Do obliczeń wynagrodzenia wykorzystywane są także zarejestrowane w systemie informacje kadrowe związane np. z zasiłkami chorobowymi, urlopami czy też nieobecnościami pracownika.
hsql_karta-pracy-rok
Program udostępnia możliwość podziału pracowników na grupy płacowe i tworzenia dla nich odrębnych list płac.
Z poziomu listy płac możliwe jest wykonanie kilku operacji kluczowych z punktu widzenia księgowości i finansów. Lista płac może zostać w dowolnym momencie przeniesiona do modułu Księga handlowa, w którym automatycznie zostaje zadekretowana wg przypisanego schematu księgowego oraz przeniesiona do obszaru finansowego uaktualniając stan rozrachunków z pracownikami, Urzędami Skarbowymi i ZUS. Pozwala również automatycznie wygenerować i wydrukować przelewy dla pracowników lub wyeksportować je do banku.
Program wyposażony jest w generator deklaracji: PIT2, PIT4, PIT11, PIT 8A, PIT8B, PIT11/8B, PIT12, PIT40, który ułatwia i przyśpiesza comiesięczne i roczne rozliczenia pracowników. Współpracuje również z programem „Płatnik” generując deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe.
Dostarcza kompletnej sprawozdawczość wewnętrznej firmy w zakresie danych kadrowych i płacowych tworząc wszystkie potrzebne zestawienia, wydruki i raporty, takie jak: wydruki list płac, kart wynagrodzeń, zaświadczenia o zarobkach, zatrudnieniu i średnich dochodach pracownika, karty pracy, umowy o pracę, świadectwa pracy, listę pracowników itp.
hsql_karta-pracy
Ponadto na podstawie danych dotyczących wcześniejszego zatrudnienia automatycznie wylicza staż pracy a także przy pomocy karty zasiłkowej umożliwia gromadzenie wartości zasiłków wypłaconych z funduszu ZUS dla wybranych pracowników.
W łatwy i szybki sposób udostępnia wgląd do wszystkich informacji kadrowo-płacowych pracownika, umożliwiając na przykład analizę jego historii zatrudnienia z uwzględnieniem historii wynagrodzeń i świadczeń.
Wyposażony w mechanizm przypominający o datach końcowych pozwala uniknąć sytuacji przekroczenia ważności np. badań lekarskich, szkoleń BHP, końca umów o pracę itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *