HermesSQL – funkcjonalność – książka przychodów i rozchodów

hsql_kpr

Książka Przychodów i Rozchodów

„Książka Przychodów i Rozchodów” to moduł wchodzący w skład systemu humansoft HermesSQL, przeznaczony do prowadzenia ewidencji księgowej obowiązującej w małych firmach. Do jego obsługi wymagane jest posiadanie części handlowo-magazynowej (moduł: „Hermes serwer”), w której odbywa się rejestrowanie dokumentów: faktur sprzedaży, zakupu, dowodów kasowych, bankowych itp.
hsql_kpr
Ścisła współpraca pomiędzy modułami zapewnia możliwość przenoszenia dokumentów do księgi a następnie ich automatycznego zaksięgowania. Dotyczy to również list płac oraz amortyzacji, które tworzone są w modułach „Kadry i Płace” oraz „Środki trwałe”.
hsql_kpr_ksiegowanie-dokumentow
Zdarzenia gospodarcze nie obsługiwane przez system są księgowane tradycyjnie przy pomocy dokumentu księgowego. Program umożliwia definiowanie własnych zestawień w oparciu o dane pochodzące z księgi, jak również definiowanie własnych kolumny w KPR, które pozwolą np. śledzić koszty firmy dokładniej niż pozwalają na to standardowe kolumny.
Moduł zawiera generator deklaracji podatkowych PIT 5 PIT 5L.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.