HermesSQL – funkcjonalność – opakowania zwrotne

hsql_oz_analiza-opakowan

Opakowania zwrotne

„Opakowania zwrotne” to moduł systemu humansoft HermesSQL, wspomagający przedsiębiorstwo w obszarze związanym z obrotem opakowaniami zwrotnymi i bezzwrotnymi. Udostępnia bogatą funkcjonalność umożliwiającą sprawowanie całkowitej kontroli rotacji opakowań w magazynie.
Pozwala rejestrować przyjmowane i wydawane opakowania w specjalnie utworzonym do tego celu rejestrze, z możliwością przeliczania ich na opakowania jednostkowe i zbiorcze, a także w sposób odwrotny.
hsql_oz_analiza-opakowan
Umożliwia automatyczne wygenerowanie dokumentu dla opakowań w trakcie rejestracji faktury lub dokumentu PZ oraz wykazanie ich na wspólnym wydruku (faktury lub PZ). Wraz z jego utworzeniem program dokonuje aktualizacji stanów magazynowych opakowań.
Pozwala prowadzić rozrachunki z tytułu sprzedaży i zakupu opakowań kaucjonowanych, a także wystawić tzw. fakturę opakowaniową, którą w myśl obowiązujących przepisów przedsiębiorstwo zobligowane jest wystawić odbiorcy, w przypadku nie zwrócenia w terminie opakowań zwrotnych. W tym celu program dostarcza informacji na temat nierozliczonych opakowań, umożliwiając wykonanie analizy opakowań przeterminowanych oraz wygenerowanie z jej poziomu pojedynczej faktury lub serii faktur dla różnych kontrahentów.
hsql_oz_opakowania
Moduł zawiera raporty pozwalające uzyskać szczegółowe dane na temat obrotu opakowaniami we wskazanym czasookresie, z możliwością filtrowania wyników analizy wg salda opakowań (ujemne, dodatnie, zerowe) oraz z podziałem na odbiorców i dostawców. Umożliwia szybki wgląd w saldo opakowań dla poszczególnych kontrahentów, a także pozwala uzyskać informacje od strony opakowania tj. o odbiorcach aktualnie posiadających opakowanie oraz jego ilości u poszczególnych kontrahentów.
Moduł „Opakowania zwrotne” jest zintegrowany z pozostałymi opcjami systemu humansoft HermesSQL, a w szczególności z częścią handlowo-magazynową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.