HermesSQL – funkcjonalność – orange squid

OrangeSquid

Indywidualne rozwiązania branżowe w systemie humansoft HermesSQL
Nie sposób wyobrazić sobie nowoczesny system wspomagający proces zarządzania przedsiębiorstwem, który nie dawałby możliwości elastycznego dostosowania go do potrzeb firmy. Obecnie większość przedsiębiorstw poszukuje rozwiązań dających im możliwość wsparcia informatycznego szczególnie w tych obszarach ich działalności, w których nie sprawdza się standardowa funkcjonalność gotowych programów. Systemy o elastycznej strukturze prezentują możliwość indywidualnego podejścia do realizacji tych potrzeb poprzez oprogramowanie dodatkowej funkcjonalności. Cechę tę posiada program humansoft HermesSQL, który dzięki licznym narzędziom i mechanizmom służącym do jego profilowania daje przedsiębiorstwu szerokie możliwości dostosowywania go nawet do bardzo specyficznych wymagań. Umożliwia rozszerzenie istniejącej już w systemie funkcjonalności o dodatkowe rozwiązania informatyczne spełniające wymagania indywidualnych klientów, jak również tworzenie nowych modułów, których zawartość funkcjonalna zależy od potrzeb odbiorcy i jest wyrazem specyfiki jego działalności.
Program pozwala także opracowywać dodatkowe filtry sortujące dane wg żądanych kryteriów, oraz własne wzorce wydruków i raporty. Umożliwia również modyfikację widoków tabel wyświetlanych na ekranie, które mogą być zaprojektowane indywidualnie dla każdego operatora systemu.
Narzędzia i mechanizmy służąca do profilowania programu humansoft HermesSQL dostępne są w dwóch niezależnych od siebie pakietach: OrangeSquid Standard i OrangeSquid Professional.
Zawartość pakietu OrangeSquid Standard:
  • Generator raportów – edytor wydruków pozwalający tworzyć własne wydruki oraz zaawansowane raporty i zestawienia, a także funkcjonalność umożliwiająca importowanie i eksportowanie dodatkowych wzorców wydruku pomiędzy systemami humansoft HermesSQL
  • Dodatkowe wyrażenia filtrujące – umożliwiają zdefiniowanie własnych wyrażeń selekcjonujących dane w systemie
  • Definicje widoków (tabel) – możliwość pobierania dodatkowych danych z bazy i wyświetlania ich w tabelach
  • Dodatkowe pola w kartotekach systemu – możliwość tworzenia dodatkowych pól (znakowych, numerycznych, logicznych, memo, data) w podstawowych kartotekach systemu, a także możliwość użycia ich w wyrażeniach filtrujących, wydrukach oraz w kluczu sortującym
  • Funkcje użytkownika i wtyczki – możliwość dopisania własnych programów rozszerzających funkcjonalność programu humansoft HermesSQL, uruchamianych z poziomu dokumentów oraz funkcjonalność pozwalająca włączyć ją do systemu
Zawartość pakietu OrangeSquid Professional:
  • Epilog do dokumentów – możliwość dopisania własnego programu uruchomianego przy zamykaniu dokumentu, który wykonywać będzie określone przez Użytkownika działania, np. obliczenia, zapis do bazy, wysłanie komunikatów itp.
  • Prolog do dokumentów – umożliwienie oprogramowania prologu do dokumentów, który uruchamiany będzie przed zapisaniem nagłówka dokumentu. Umożliwia on wykonanie określonych przez Użytkownika działań, a w szczególności zablokowania pod pewnymi warunkami dodawania dokumentu
  • Środowisko modułów branżowych – udostępnia specjalizowaną bibliotekę klas, w oparciu, o którą mogą powstawać nowe rozwiązania informatyczne (nowe moduły) zintegrowane z systemem humansoft HermesSQL. Jest to opcja dająca największe możliwości dostosowania oprogramowania do potrzeb przedsiębiorstwa.
Do obu zestawów OrangeSquid dołączana jest dokumentacja techniczna SDK, w której znajdują się informacje związane ze strukturą danych humansoft HermesSQL. Dokumentacja zawiera także opis klas, funkcji, zmiennych globalnych oraz przykłady kodu do wykorzystania w nowych rozwiązaniach.
Kompletną ofertę rozwiązań branżowych Humansoft wieńczy możliwość odbycia specjalistycznych szkoleń, które wyposażają uczestników w wiedzę i praktykę związaną z dostosowaniem oprogramowania do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *