HermesSQL – funkcjonalność – plany transakcji

hsql_pt_plany-transakcji_01

Plany transakcji

„Plany transakcji” to moduł systemu humansoft HermesSQL, który dostarcza przedsiębiorstwu narzędzi automatyzujących proces rejestracji i wydruku dokumentów związanych ze świadczonymi przez firmę stałymi usługami, takimi jak: monitoring, wywóz nieczystości, czesne w szkołach itp.
Mechanizm tworzenia i drukowania dokumentów oparty jest w systemie o plan, zwany w programie planem transakcji. Tworzą go dokumenty zdefiniowane dla poszczególnych klientów zawierające stałą opłatę za świadczone na ich rzecz usługi.
hsql_pt_plany-transakcji_01
Utworzony w systemie plan transakcji tworzy podstawę do cyklicznego generowania i drukowania dokumentów. Pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na sporządzenie serii pojedynczych faktur, redukując te czynności do minimum – naciśnięcia dwóch przycisków: „generuj dokumenty” i „drukuj dokumenty”.
W wyniku powstałych faktur program dokonuje automatycznie aktualizacji stanu rozrachunków z klientami.
Każdy plan transakcji może być dowolnie modyfikowany, co pozwala na dodanie dokumentu dla nowego kontrahenta, poprawienie istniejącego już dokumentu lub jego usunięcie, a także wykonanie zmian w kartotece klienta.
hsql_pt_plany-transakcji_02
Program umożliwia wyposażenie planu transakcji w dane wspólne dla wszystkich generowanych dokumentów. Możliwe jest na przykład zdefiniowanie dodatkowego opisu precyzującego sprzedawaną obsługę (np. czynsz za miesiąc marzec), który podczas generowania dokumentów skopiowany zostaje do wszystkich dokumentów, a następnie ujęty na wydrukach.
System udostępnia praktyczny komunikator przypominający wskazanym użytkowkom o konieczności wygenerowania i wydrukowania dokumentów.
Moduł „Plany transakcji” jest w pełni zintegrowany z pozostałymi opcjami programu humansoft HermesSQL, a w szczególności z częścią handlowo-magazynową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.