HermesSQL – funkcjonalność – serwis i usługi

hsql_materialy-robocizna
„Serwis i usługi” to muduł systemu humansoft HermesSQL, który udostępnia rozwiązania funkcjonalne wspomagające przedsiębiorstwo w świadczeniu wszelkich usług materialnych szczególnie tych rozłożonych w czasie, takich jak: usługi budowlane, usługi instalacyjne itp. oraz prowadzeniu usług serwisowych związanych z naprawami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi.
hsql_materialy-robocizna
Obsługa zleceń usługowych
Program umożliwia zarejestrowanie przedmiotu zlecenia usługowego, np. przyjęcie samochodu do naprawy, a następnie skojarzenie z tym zleceniem takich dokumentów jak: rozchód wewnętrzny materiałów, faktura sprzedaży oraz faktur obcych. Wszystkie te informacje pozwalają uzyskać bilans zlecenia, tj. rachunek kosztów i przychodów z możliwością zweryfikowania rentowności wykonania danego zlecenia.
Obsługa zleceń serwisowych
Funkcjonalność zleceń serwisowych pozwala zarejestrować wszystkie niezbędne informacje na temat przyjętego do naprawy urządzenia wraz ze szczegółowym opisem jego wad i objawów uszkodzenia, przypisać pracownika odpowiedzialnego za wykonanie zlecenia oraz wydrukować rewers dla klienta. Ponadto pozwala sporządzić notatkę z naprawy jak również określić reakcję serwisu (np. naprawa, wymiana części itp.)
hsql_zlecenie-uslugowe
Obsługuje numery seryjne umożliwiając szybkie wyszukiwanie w bazie urządzenia zgłaszanego do naprawy, sprawdzenie historii jego napraw oraz wgląd do dokumentów powiązanych z danym numerem seryjnym.
Pozwala z poziomu zlecenia serwisowego dokonać rozchodu materiałów (dokument RW), zarejestrować koszty robocizny i usług a następnie wyfakturować zlecenie wg wybranego sposobu fakturowania usług i użytych do naprawy materiałów.
W wyniku realizacji zlecenia serwisowego system automatycznie tworzy podsumowanie zlecenia, przedstawiając rachunek kosztów i przychodów oraz informacje związane z osiągniętym zyskiem.
Program wyposażony w mechanizm filtrowania danych pozwala uzyskać informacje na temat terminów realizacji poszczególnych zleceń usługowych i serwisowych oraz sprawować kontrolę nad ich realizacją.
Moduł „Serwis i usługi” jest w pełni zintegrowany z pozostałymi opcjami programu humansoft HermesSQL, a w szczególności z częścią handlowo-magazynową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.