HermesSQL – funkcjonalność – UniRCP

UniRCP

Moduł wymiany danych z UniRCP
Moduł ten umożliwia współpracę z programem UniRCP firmy Unicard, który jest specjalizowaną aplikacją rozliczającą czas pracy zgodnie z normami czasu pracy przewidzianymi przepisami prawa. Pozwala przy pomocy kart zbliżeniowych lub magnetycznych rejestrować „wejścia” i „wyjścia” pracowników. Z punktu widzenia przepisów Kodeksu Pracy informacje gromadzone przez UniRCP mogą stanowić podstawę ustalania wynagrodzenia pracowników.
Program UniRCP umożliwia rejestrowanie:
  • Godzin nieobecności
  • Nieobecności
  • Spóźnień
  • Wypracowanych nadgodzin 50 i 100%
  • Pracy w godzinach nocnych
Współpraca humansoft HermesSQL z aplikacją UniRCP polega na dwukierunkowej wymianie danych obejmującej pobieranie danych o pracownikach, nieobecnościach i zwolnieniach oraz wysyłanie rozliczonego czasu pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.