HermesSQL – obszary zarządzania – integracja/IT

Integracja/IT

humansoft HermesSQL, bazując na centralnej bazie SQL Server i modułowej konstrukcji, przypomina otwarte środowisko oprogramowania, dzięki czemu rozwiązanie jest elastyczne, bardzo proste w integracji z zewnętrznymi systemami, umożliwia płynną i szybką migrację danych, ponadto równie szybko adoptuje się do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Programiści mogą nie tylko modyfikować wydruki za pomocą generatora raportów, ale też zmieniać i tworzyć nowe aplikacje od podstaw. Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia. Dysponując pełną dokumentacją SDK i otwartą bazą danych możecie na przykład zaprojektować dodatkowy moduł, dostosowany do najbardziej wyrafinowanych i niepowtarzalnych potrzeb lub włączać własne programy wykonujące dodatkowe obliczenia, czy też zapisy do bazy.
Narzędzia programistyczne, dzięki którym możecie dostosować system do specyfiki biznesu i niepowtarzalnych potrzeb firmy to:
  • Generator raportów – edytor wydruków pozwalający tworzyć własne wydruki oraz zaawansowane raporty i zestawienia a także importować i eksportować wydruki
  • Mechanizm tworzenia dodatkowych wyrażeń filtrujących – umożliwiający pisanie i zapamiętywanie własnych wyrażeń filtrujących dane
  • Mechanizm definiowania widoków (tabel) – narzędzie umożliwiające pobieranie dodatkowych danych z bazy i wyświetlanie ich w tabelach wraz z możliwością projektowania układu graficznego tabeli
  • Mechanizm tworzenia dodatkowych pól w kartotekach systemu – narzędzie tworzenia dodatkowych pól (znakowych, numerycznych, logicznych, memo, data) w podstawowych kartotekach systemu wraz z możliwością użycia ich w wyrażeniach filtrujących, wydrukach oraz kluczu sortującym
  • Funkcje użytkownika i wtyczki – narzędzia służące do dopisywania i włączania własnych programów rozszerzających funkcjonalność systemu uruchamianych z poziomu dokumentów
  • Epilog do dokumentów – narzędzie umożliwiające dopisywanie i włączanie do systemu własnego programu uruchamianego przy zamykaniu dokumentu, wykonującego określone przez użytkownika działania np.: obliczenia, zapisy do bazy, wysyłanie komunikatów
  • Prolog do dokumentów – narzędzie do tworzenia i włączania własnych programów uruchamianych przed zapisaniem nagłówka dokumentu. Umożliwia wykonanie określonych przez użytkownika działań, a w szczególności zablokowania po pewnymi warunkami dodawania dokumentu
  • Środowisko modułów branżowych – najpotężniejsze narzędzie programistyczne dające największe możliwości dostosowania programu do potrzeb firmy. Udostępnia specjalistyczną bibliotekę klas, w oparciu o którą mogą powstawać nowe moduły zintegrowane z systemem humansoft hermesSQL.
Oprogramowanie humansoft HermesSQL stworzyliśmy w Visual FoXPro. Jednak nowe rozwiązania i funkcjonalności mogą tworzone być także w innych językach programistycznych Java, .Net czy też C/C++ (przykład: współpraca z aplikacją CoraxMobile, programem – Zarządzanie Produkcją ZelnetMES). Daje to Wam wybór pisania dodatkowych rozwiązań w swoim ulubionym środowisku programistycznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.