HermesSQL – obszary zarządzania – produkcja

produkcja

Produkcja

produkcjaW odróżnieniu od wielu systemów ERP humansoft HermesSQL nie tylko planuje, ale też zarządza produkcją oraz utrzymaniem ruchu w czasie rzeczywistym. humansoft HermesSQL umożliwia ponadto produkcję zmienną i krótkoseryjną, standaryzuje procesy biznesowe, harmonogramuje zlecenia produkcyjne oraz optymalizuje wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów produkcyjnych (maszyny, narzędzia, pracownicy).
humansoft HermesSQL rozbudowany o aplikację MES umożliwia także kontrolę procesów pod względem jakości i wydajności oraz genealogią produkcji. Każde zdarzenia (np.  niezachowanie parametrów produkcji) jest natychmiast wychwytywane, co determinuje kolejne działania: kierownik produkcji może szybko przestawić produkcję i zlokalizować inne podejrzane wyroby (składniki). We współpracy z modułem logistycznym lokalizacja jest sprawnie przeprowadzona zarówno na produkcji, jak i na magazynie.
Proces realizacji zlecenia jest szczegółowo kontrolowany także pod kątem kosztów. humansoft HermesSQL uwzględnia takie parametry jak zakupione i wykorzystane receptury i ilości surowców, termin wykonania, zużycie energii elektrycznej czy liczbę zaangażowanych pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.