HermesSQL – obszary zarządzania – zarządzanie firmą

Zarządzanie firmą

Wystarczy chwila, by otoczenie biznesowe zmieniło się diametralnie. Produkt, który wczoraj był na topie, dziś przestaje generować przychody. Czym spowodowana jest zmiana dynamiki sprzedaży? Czy wpływ miała dotychczasowa promocja? A może sprzedaż, mimo aktualnych odchyleń, pokryje się z planami sprzedażowymi w przyszłym kwartale?
Odpowiedzi kryją się w masie ciągle zmieniających się informacji. Jak w takich warunkach zaplanować rozwój firmy? Jak zarządzać zasobami ludzkimi? Czy i z którymi kontrahentami podpisywać umowy długoterminowe? Jaką marżę nałożyć na oferowane usługi lub produkty?
Rozwiązania Business Intelligence przeznaczone do analiz i conrollingu pozwalają odnajdować między danymi ukryte zależności, zamieniać je na wiedzę, a tę na realne oszczędności lub dodatkowe przychody firmy. W jaki sposób?
Rozrzucone informacje są automatycznie importowane i poddawane analizom w Business Intelligence. Kalkulacje mogą być prowadzone pod dowolnym kątem i w każdym obszarze, np. ruchów magazynowych, przepływów należności czy kadr i płac. Jedynym ograniczeniem jest ludzka wyobraźnia.
Wyniki analiz odkrywają perspektywy i wyjaśniają trendy, które wcześniej były niewidoczne. Dzięki temu menedżerowie wiedzą, „co się wydarzy” i „dlaczego”, nie czekają, tylko wyprzedzają zachowania klientów i konkurencji.
Nasza oferta obejmuje dwa narzędzia analityczne. Jedno z nich jest integralną częścią humansoft HermesSQL. Alternatywnym (autonomicznym) rozwiązaniem jest system QlikView klasy Business Intelligence in-memory.
W odróżnieniu od technologii OLAP (On-Line Analytical Proccesing), QlikView wdrażany jest w ciągu kilku dni – kilku tygodni, nie potrzebuje kosztownych hurtowni danych, nie jest też ograniczony żadną liczbą wymiarów analitycznych, a obliczenia ogromnych wolumenów danych wykonuje z gigantyczną prędkością w pamięci operacyjnej serwera.
Od pięciu lat QlikView jest najchętniej wdrażanym rozwiązaniem Business Intelligence na świecie. Odzwierciedleniem są niedawne wyniki badań IDC. Z pracy w QlikView zadowolonych jest aż 96 proc. firm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.