HermesSQL – obszary zarządzania – logistyka i magazyny

logistykaimagazyn

Logistyka i Magazyny

logistykaimagazynhumansoft HermesSQL wspomaga zarządzanie całym łańcuchem dostaw. Dzięki ścisłej integracji z działami odpowiedzialnymi za sprzedaż i produkcję, polityka zakupów jest zracjonalizowana i przejrzysta, na magazynach nie zalegają nadwyżki surowców lub gotowych produktów, na które nie ma zbytu.
Dodatkowe wsparcie w obszarze polityki zakupów dostarcza system QlikView (Business Intelligence in-memory). W oparciu o dane historyczne QlikView może analizować prognozować zapotrzebowanie na konkretne surowce, materiały czy gotowe produkty m.in. w dowolnym przedziale czasowym, regionie lub pod kątem grupy odbiorców.
Tak kompleksowa wiedza umożliwia przygotowanie efektywnej sieci dystrybucji oraz sprawne zarządzanie zamówieniami własnymi i obcymi. Wszystkie operacje są w humansoft HermesSQL automatycznie aktualizowane i skorelowane z wynikami zarówno w obszarze logistyki i magazynowania, jak i finansów i księgowości.
humansoft HermesSQL równie efektywnie wspomaga zarządzanie lokalizacją, wskazując pracownikom miejsca składowania konkretnych materiałów czy produktów. Ryzyko popełnienia pomyłki jest zredukowane do minimum: z magazynu na produkcję i do finalnego odbiorcy nie trafiają niewłaściwe surowce lub produkty. Każda pomyłka jest przez humansoft HermesSQL natychmiast wychwytywana i sygnalizowana menedżerowi.
Innym skrupulatnie kontrolowanym procesem jest zarządzanie opakowaniami zwrotnymi. humansoft HermesSQL nie tylko informuje użytkowników, jaką ilość zużytych opakowań należy zwrócić dostawcom, ale też wspomaga proces refakturowania odbiorców, którzy nie zastosowali się do przepisów ochrony środowiska.
W procesie zarówno lokalizacji, jak i zarządzania opakowaniami zwrotnymi pracownicy mogą wykorzystać dodatkowo oprogramowanie Magnat, przeznaczone do zarządzania numerami seryjnymi. Inteligentne i proste w użyciu narzędzie umożliwia m.in. „serializację” towarów na etapie przyjęcia i wydania, wprowadzanie dokumentów magazynowych, dokonywanie korekt i zwrotów, przesunięć magazynowych, a także tworzenie remanentów i zestawień.
Przy wydaniu produktu Magnat umożliwia ponadto wydruk karty gwarancyjnej z wyszczególnieniem wydawanych numerów seryjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.