Humansoft CORAX wersja 3.18

Wersja 3.18 wprowadza do systemu wiele nowości, które ułatwią Państwu codzienną pracę w naszym systemem. Jak zwykle dotyczą one części handlowo-magazynowej oraz pozostałych modułów, takich jak: „Kadry i Płace HR”, „Księga handlowa”, „Obsługa walut”, „Import wyciągów bankowych” „Produkcja”

Nowościami w wersji 3.18 są m.in.

 • Możliwość sprzedaży towarów poniżej stanu magazynowego
 • Pełna obsługa rejestracji dokumentów przy pomocy klawiatury (dodanie gorących klawiszy)
 • Możliwość przesyłania deklaracji w formacie XML do najnowszej wersji „Płatnika” ver. 8.01.001
 • Nowy formularz o symbolu ZUS ZSWA dla firm zatrudniających osoby mające prawo do emerytur pomostowych
 • Umożliwienie generowania deklaracji zgłoszeniowych ZUS z poziomu tabeli „Pracownicy”, co pozwala tworzyć deklaracje tylko dla wskazanych osób.
 • Przyśpieszenie procesu przeksięgowania kont z podpiętą kartoteką – funkcja niezwykle przydatna m.in. do przeksięgowania miesięcznego lub rocznego kosztów
 • Obsługa przelewów bankowych dla Banku Zachodniego WBK w formacie MT940, która pozwala importować przelewy z tego banku wprost do systemu.
Zapraszamy do zapoznania się, ze szczegółowym opisem nowości wprowadzonych w wersji 3.18.
Nowa funkcjonalność Korzyści
Sprzedaż poniżej stanu magazynowego W wersji 3.18 umożliwiono prowadzenie sprzedaży poniżej stanu magazynowego.

Oznacza to, że na dokumentach sprzedaży z wydaniem mogą znajdować się zarówno towary rozchodowane z bieżącego stanu magazynowego, jak również te, których stan magazynowy w systemie wynosi poniżej zera.

System udostępnia także prosty mechanizm do rozliczania i rozchodowywania pozycji, które zostały sprzedane poniżej stanu magazynowego.

Obsługa dokumentów za pomocą klawiatury W celu domknięcia i ułatwienia obsługi dokumentów za pomocą klawiatury:

 • umożliwiono przełączanie się pomiędzy różnymi polami wyszukiwania kontrahentów i artykułów przy pomocy klawiszy Ctrl + Tab
 • dodano gorące klawisze do przycisków znajdujących się na dokumentach (R – Reszta, N – Naliczanie punktów, T – Płatność, K – Dane księgowe, F – Wydruk fiskalny, D – Drukuj, U – Uwagi, O – OK).
Generowanie ZD do pozycji dokumentów PZ i FZ Dodano opcję „Generuj zwrot (ZD)” do pozycji dokumentów FZ i PZ (klawisz F12).

Dzięki temu, już z poziomu tych dokumentów do zaznaczonych pozycji, można wygenerować dokument zwrotu towaru do dostawcy

Przekształcanie ZK w KF – zmiany W celu odwzorowania ceny z faktury sprzedaży na korekcie sprzedaży, wystawionej z tytułu zwrotu towaru zmieniono działanie mechanizmu, wykorzystywanego przy przekształceniu dokumentów ZK w korektę. W wersji 3.18 przy przekształceniu ZK w KF cena na korekcie pobierana jest z faktury a nie jak to miało miejsce dotychczas, z dokumentu WZ.
Możliwość zmiany konta i opisu na pozycji FZ i KZ Umożliwiono w dokumentach FZ i KZ zablokowanych do edycji (np. w wyniku rozliczenia dokumentu) zmianę konta i opisu do pozycji dokumentu. Zmian tych może dokonać jedynie osoba o odpowiednich uprawnieniach.

W tym celu do pozycji dokumentów FZ i KZ (pod klawiszem F12) dodano opcje „Zmiana danych księgowych” i „Zmiana opisu pozycji”.

Nowy parametr w cenniku Dodano nowy parametr filtra, umożliwiający wybranie wskazanej grupy artykułów.
Masa w dowozie towarów do klientów W analizie „Dowóz towarów do klienta” istnieje możliwość „wyciągnięcia” kolumny prezentującej zsumowaną masę towarów, występującą na fakturze. Dzięki temu można uzyskać szybką informację czy załadowanie samochodu towarami dla klientów nie przekroczy dopuszczalnego obciążenia samochodu.
Faktura do paragonu Dodano możliwość wystawiania faktury do paragonu bez konieczności wskazywania dokumentu źródłowego.
Możliwość wyłączenia nieaktywnych rachunków bankowych i kas Wprowadzono możliwość wyłączenia nieużywanych już kas i rachunków bankowych.

Dzięki temu pojawiają się na listach wyboru tylko te, które są aktualnie wykorzystywane przez firmę.

Waluta na pozycji OF, ZO

Moduł „Obsługa walut”

Dodano możliwość wybrania na dokumentach: ZO, OF domyślnej waluty z nagłówka dokumentu. Dzięki temu wprowadzane pozycje dokumentu będą miały stałą, niepoprawialną walutę.
Ostatnia cena zakupu w walucie

Moduł „Obsługa walut”

Obok ostatniej ceny zakupu w PLN, zapamiętywana jest ostania cena zakupu towaru w walucie dokumentu przychodowego.

Cena ta wykorzystywana jest jako propozycja dla walutowych dokumentów przychodowych oraz zamówień do dostawców (ZW, ZK), jak również do kalkulacji cen sprzedaży (na poziomie podstawowym i dodatkowym).

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS – obsługa nowego formatu XML

Moduł „Kadry i Płace HR”

Wraz z pojawieniem się nowej wersji „Płatnika” 8.01.001, która umożliwia przesyłanie deklaracji w formacie XML, wprowadzono obsługę tego typu dokumentów.

Dodano również nowy formularz o symbolu ZUS ZSWA dla firm zatrudniających osoby, mające prawo do emerytur pomostowych.

Eksport do Płatnika – obsługa XML

Moduł „Kadry i Płace HR”

W opcji „Eksport do programu Płatnik” dodano obsługę formatu XML. Dodano również obsługę składek na fundusz emerytur pomostowych.
Generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS z poziomu tabeli „Pracownicy”

Moduł „Kadry i Płace HR”

Dodano możliwość wygenerowania deklaracji zgłoszeniowych dla zaznaczonych na liście pracowników. Dotychczasowa opcja nie pozwalała wyfiltrować pracowników, dla których miały zostać utworzone deklaracje.
Nowe fabryczne składniki placowe

Moduł „Kadry i Płace HR”

Dodano nowe składniki płacowe:

 • Dodatek za godziny nadliczbowe 50% – (1342)
 • Dodatek za godziny nadliczbowe 100% – (1344) )

Dzięki temu firmy, które potrzebują rozbić dodatki za godziny nadliczbowe na płatne 50% i 100% mogą to uczynić, podpinając je do listy płac.

Parametry wywołania systemu ze skrótu Dodano możliwość wprowadzenia hasła przy konfiguracji skrótu. Przyspiesza to proces logowania się do systemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *