MiniCorax – sprawdzone oprogramowanie dla małych rodzinnych firm

minicorax-box2

humansoft MiniCorax

minicorax-box2

to łatwy w obsłudze program do prowadzenia małej firmy. Sprawdza się w sklepach detalicznych, małych hurtowniach, punktach usługowych oraz firmach dokonujacych prostej kompletacji wyrobów.

Służy do wystawiania i rejestracji faktur sprzedaży, paragonów, faktur zaliczkowych, faktur zakupu, korekt i innych dokumentów w PLN związanych ze sprzedażą i zakupem towarów oraz usług.

Umożliwia prowadzenie kas i rachunków bankowych. Tworzy raporty kasowe oraz pozwala na proste rozliczenia kasjerów. Pomaga w prowadzeniu rozrachunków z kontrahentami, kontrolując terminy płatności klientów oraz własnych zobowiązań. Wystawia wezwania do zapłat oraz noty odsetkowe. Pozwala także szybciej rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Na podstawie zarejestrowanych w programie dokumentów tworzy deklaracje VAT-7 i VAT-7K.

minicorax

MiniCorax umożliwia prowadzenie gospodarki magazynowej. Obsługuje dowolną ilość magazynów oraz wszystkie dokumenty magazynowe (WZ, PZ, P, R, MM). Kontroluje stany magazynowe oraz ułatwia inwentaryzację. Umożliwia obsługę opakowań kaucyjnych i zamienników. Dostarcza prostych analiz mierzących chodliwość towarów, obroty z odbiorcami i dostawcami oraz przedstawia historię sprzedaży/zakupów towarów.

Wspólpracuje z kasami i drukarkami fiskalnymi, wagami elektronicznymi, kolektorami danych, etykieciarkami i innymi urządzeniami zewnetrznymi ułatwiającymi sprzedaż towarów.

Posiada możliwośćprowadzenia szybkiej sprzedaży detalicznej opartej na prostym i wygodnym interfejsie oraz pracy z wykorzystaniem ekranów dotykowych. Wbudowany w program system CRM ułatwia współpracę z klientami, pozwalając przypisać im uzgodnione warunki handlowe, tworzyć notatki oraz podpinać zewnętrzne pliki np. umowy współpracy.

Firmy usługowe wspomaga w prowadzeniu usług i serwisu, zaś produkcyjne w tworzeniu wyrobów powstających w wyniku prostej kompletacji.

MiniCorax jako program do pełnej obsługi małej firmy posiada również rozwiązania do prowadzenia ksiegowości. Modułowa budowa programu umożliwia dobór modułów wg aktualnych potrzeb firmy oraz w dowolnej chwili poszerzeniejego funkcjonalności o kolejne moduły.

 

Całość systemu MiniCorax tworzą następujące moduły:

 • Pakiet Podstawowy

  Główny moduł programu zawiera funkcjonalność do obsługi sprzedaży, w tym szybkiej sprzedaży detalicznej, rejestracji zakupów, prowadzenia magazynów, rozrachunków z klientami i odbiorcami, rozliczeń z Urzędem Skarbowym (VAT7, VAT-7K) oraz prowadzenia kas i rachunków bankowych. W tej części programu znajdują się także gotowe do użycia analizy dotyczące sprzedaży/zakupów towarów, stanów magazynowych, obrotów z klientami oraz aplikacja CRM.

 • Książka Przychodów i Rozchodów

  Moduł do prowadzenia małej księgowości. Umożliwia ksiegowanie dokumentów sprzedaży, zakupu oraz innych pochodzących z Pakietu Podstawowego a także list płac z modułu „Kadry i Płace” oraz amortyzacji z modułu „Środki Trwałe”. Tworzy deklaracje PIT5 i PIT5L.

 • minicorax2
 • Księga Handlowa

  Moduł do prowadzenia pełnej księgowości. Ułatwia właściwe zaksięgowanie dokumentów pochodzących z Pakietu Podstawowego (M.in. dokumenty sprzedaży, zakupu, KP/KW, BP/BW) oraz modułów „Kadry i Płace” (listy płac) i „Srodki Trwałe” (odpisy amortyzacyjne). Kontroluje wskazane do zaksięgowania dokumenty pod wzgłedem rachunkowym i bilansowym. Umożliwia generowanie wielu sprawozdań księgowych, w tym: „Bilans”, „Rachunek wyników”, Rachunek przepływów pienieżnych – „Cash Flow” oraz deklaracje PIT5 i CIT2

 • Środki trwałe

  Moduł do rejestracji środków trwałych, niskocennych składników majątku, wartosci niematerialnych i prawnych oraz naliczania umorzeń i amortyzacji. Umożliwia przeprowadzenie aktualizacji wyceny środków trwałych oraz sporządzania symulacyjnego przeszacowania majątku trwałego. Pozwala prowadzić niezależną amortyzację bilansową i podatkową.

 • Kadry i Płace

  Moduł do prowadzenia kadr, naliczania wynagrodzeń oraz sporzadzania deklaracji zgłoszeniowych (m.in.: RCA, RZA, RSA, DRA i rozliczeniowych (m.in.: PIT-11, PIT-12, PIT-2, PIT-4, PIT40, PIT-8A, PIT-8B). Umożliwia ewidencje umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło. Kontroluje stan urlopów. Pozwala samodzielnie definiować własne składniki płacowe oraz ich formuły obliczeniowe. Współpracuje z programem „Płatnik”.

 • Serwis i Usługi

  Moduł do prowadzenia szczegółowej ewidencji usług takich jak: naprawy gwarancyjne, pogwarancyjne, usługi budowalne, instalacje oraz rejestracji zwiazanych z nimi kosztów. Pozwala kontrolować terminy realizacji zleceń usługowych oraz poszczególnych ich etapów. Umozliwia tworzenie bilansu zlecenia czyli rachunku kosztów i przychodów.

 • Produkcja

  Moduł przenaczony do wspomagania prostej produkcji oraz kompletacji wyrobów. Umożliwia wyprodukowanie wyrobu, dokonanie jego demontazu oraz zwrotu surowców na magazyn. Pozwala dokonac wyceny wyrobu w cenie ewidencyjnej lub wg ceny zakupu składników. Automatyzuje cały proces produkcji oraz pozwala kontrolować każdy jej etap.

 • Edytor widoków i wydruków

  Moduł do tworzenia własnych wzorców wydruku dokumentów i raportów oraz dodatkowych widoków ekranu.

 

Cennik programu, modułów oraz pakietów promocyjnych.

Cennik MiniCorax

Zapraszamy do składania zamówień w biurze w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.