Firma Ostrowiec


Nasza firma posiada certyfikaty potwierdzające kwalifikacje w reklamach AdWords. Certyfikaty zostały wydane przez Google i są potwierdzeniem umiejętności tworzenia, zarządzania oraz optymalizacji kampanii AdWords w sieci wyszukiwania oraz sieci reklamowej. Zapraszamy do współpracy firmy z Ostrowca Świętokrzyskiego i okolic.

Certyfikaty AdWords


Funkcjonalność humansoft HermesSQL to jeden spójny system, który tworzy kilkanaście modułów wyspecjalizowanych w obsłudze poszczególnych obszarów działalności średniego przedsiębiorstwa. Firma może od razu zdecydować się na zinformatyzowanie całej prowadzonej przez nią działalności i zakupić komplet niezbędnych modułów programu, lub nabyć je stopniowo zgodnie z jej bieżącymi potrzebami.

Hermes SQL – funkcjonalność


OrangeSquid Indywidualne rozwiązania branżowe w systemie humansoft HermesSQL Nie sposób wyobrazić sobie nowoczesny system wspomagający proces zarządzania przedsiębiorstwem, który nie dawałby możliwości elastycznego dostosowania go do potrzeb firmy. Obecnie większość przedsiębiorstw poszukuje rozwiązań dających im możliwość wsparcia informatycznego szczególnie w tych obszarach ich działalności, w których nie sprawdza się standardowa […]

HermesSQL – funkcjonalność – orange squidUniRCP Moduł wymiany danych z UniRCP Moduł ten umożliwia współpracę z programem UniRCP firmy Unicard, który jest specjalizowaną aplikacją rozliczającą czas pracy zgodnie z normami czasu pracy przewidzianymi przepisami prawa. Pozwala przy pomocy kart zbliżeniowych lub magnetycznych rejestrować „wejścia” i „wyjścia” pracowników. Z punktu widzenia przepisów Kodeksu Pracy informacje gromadzone […]

HermesSQL – funkcjonalność – UniRCP


hsql_definicja-skladnika-placowego
Kadry i Płace HR Moduł „Kadry i Płace HR” wspomaga działalność firmy w obszarze kadr i rachuby płac zgodnie z obowiązującymi przepisami. Moduł dedykowany przedsiębiorstwom handlowym, usługowym, produkcyjnym oraz instytucjom budżetowym i zakładom pracy chronionej. Tak szerokie zastosowanie modułu możliwe jest dzięki mechanizmowi pozwalającemu samodzielnie definiować własne składniki płacowe oraz […]

HermesSQL – funkcjonalność – kadry i płace HR


hsql_srodki_trwale
Środki trwałe Środki trwałe to moduł systemu humansoft HermesSQL, który pozwala zarządzać środkami trwałymi, niskocennymi składnikami majątku oraz wartościami materialnymi i prawnymi. Dostarcza również wiedzy na temat kosztów amortyzacji i umożliwia wycenę majątku firmy. Pozwala wprowadzić do ewidencji zarówno nowe jak i częściowo już zamortyzowane środki trwałe wraz z historią […]

HermesSQL – funkcjonalność – środki trwałehsql_kpr
Książka Przychodów i Rozchodów „Książka Przychodów i Rozchodów” to moduł wchodzący w skład systemu humansoft HermesSQL, przeznaczony do prowadzenia ewidencji księgowej obowiązującej w małych firmach. Do jego obsługi wymagane jest posiadanie części handlowo-magazynowej (moduł: „Hermes serwer”), w której odbywa się rejestrowanie dokumentów: faktur sprzedaży, zakupu, dowodów kasowych, bankowych itp. Ścisła […]

HermesSQL – funkcjonalność – książka przychodów i rozchodów


hsql_kh_01
Księga handlowa Księga handlowa to moduł wchodzący w skład systemu humansoft HermesSQL, umożliwiający prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z aktualnie obowiązująca ustawą o rachunkowości. Zapewnia wysoki poziom wsparcia procesów księgowych w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności, w tym również w firmach prowadzących księgowość wielowalutową. Silnie rozwinięta sprawozdawczość pozwala w dowolnym momencie […]

HermesSQL – funkcjonalność – księga handlowa


hsql_import-wyciagow-bankowych
Import wyciągów bankowych Moduł „Import wyciągów bankowych” pozwala w zupełności zastąpić ręczny proces wprowadzania wyciągów do systemu całkowitą jego automatyzacją. Wszystkie wyciągi bankowe mogą zostać zaimportowane do systemu. Dotyczy to zarówno wyciągów zarejestrowanych w PLN jak również w walucie. Automatyzacja tych czasochłonnych czynności ograniczona zostaje do uruchomienia jednej opcji, która […]

HermesSQL – funkcjonalność – import wyciągów bankowychhsql_lokalizacje
Lokalizacje Lokalizacje to moduł, który umożliwia zarządzanie położeniem towaru w magazynie. Pozwala zdefiniować w systemie bazę lokalizacji, a następnie w trakcie przyjmowania towaru na magazyn wskazać konkretną lokalizację dla towaru. Dotyczy to również sprzedaży lub wydania artykułu, który może być wydany z konkretnej lokalizacji. Nowe rozwiązanie udostępnia wiele analiz, w […]

HermesSQL – funkcjonalność – lokalizacje


hsql_pt_plany-transakcji_01
Plany transakcji „Plany transakcji” to moduł systemu humansoft HermesSQL, który dostarcza przedsiębiorstwu narzędzi automatyzujących proces rejestracji i wydruku dokumentów związanych ze świadczonymi przez firmę stałymi usługami, takimi jak: monitoring, wywóz nieczystości, czesne w szkołach itp. Mechanizm tworzenia i drukowania dokumentów oparty jest w systemie o plan, zwany w programie planem […]

HermesSQL – funkcjonalność – plany transakcji


hsql_materialy-robocizna
„Serwis i usługi” to muduł systemu humansoft HermesSQL, który udostępnia rozwiązania funkcjonalne wspomagające przedsiębiorstwo w świadczeniu wszelkich usług materialnych szczególnie tych rozłożonych w czasie, takich jak: usługi budowlane, usługi instalacyjne itp. oraz prowadzeniu usług serwisowych związanych z naprawami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi. Obsługa zleceń usługowych Program umożliwia zarejestrowanie przedmiotu zlecenia usługowego, […]

HermesSQL – funkcjonalność – serwis i usługi