produkcji_dyrektor

HermesSQL – funkcje i stanowiska – dyrektor produkcji

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Dyrektor Produkcji Nawet najbardziej złożona produkcja w humansoft HermesSQL zarządzana jest w prosty i bezpieczny sposób. Menedżer monitoruje i kontroluje przebieg realizacji zlecenia w czasie rzeczywistym: wie, jakie zasoby produkcyjne są obecnie wykorzystywane, czy parametry determinujące jakość wytwarzanych produktów są utrzymane na właściwym poziomie, czy ilość zamówionych surowców i materiałów pokrywa się z ilością potrzebną […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcje i stanowiska – dyrektor produkcji

logistyk

HermesSQL – funkcje i stanowiska – dyrektor sprzedaży i logistyki

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Dyrektor Sprzedaży i Logistyki Po wdrożeniu humansoft HermesSQL nawet gigantyczne wolumeny danych i rozbudowana sieć sprzedaży przestają być czynnikiem utrudniającym dynamiczne zarządzanie siecią sprzedaży i procesami logistycznymi. Dane w humansoft HermesSQL odzwierciedlają rzeczywistą sytuację w firmie, dzięki czemu menedżer może precyzyjnie planować i śledzić obrót towarami z perspektywy nie tylko centrali, ale też pojedynczego punku […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcje i stanowiska – dyrektor sprzedaży i logistyki

ksiegowy

HermesSQL – funkcje i stanowiska – dyrektor finansowy / główny księgowy

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Dyrektor Finansowy / Główny Księgowy Operacje, które wcześniej mogły zajmować wiele godzin i dni, w humansoft HermesSQL wykonywane są automatycznie i błyskawicznie. Dzięki temu menedżer nie traci czasu na żmudne obliczenia (obarczone ryzykiem popełnienie pomyłki), lecz koncentruje się na spożytkowaniu uzyskanej wiedzy i kontrolowaniu operacyjnych działań. Wszystkie procesy w obszarze finansów, jak np. generowanie i […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcje i stanowiska – dyrektor finansowy / główny księgowy

prezes

HermesSQL – funkcje i stanowiska – prezes zarządu

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Prezes Zarządu Niezależnie od specjalizacji (branży) i struktury organizacyjnej firmy, humansoft HermesSQL daje prezesowi zarządu pełną kontrolę i komfort pracy. Działania na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym mogą być na bieżąco monitorowane i weryfikowane. W zależności od preferencji prezesa zarządu humansoft HermesSQL daje pełny podgląd tego, co dzieje się w na produkcji, magazynie, w dystrybucji, […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcje i stanowiska – prezes zarządu

stanowiska

HermesSQL – funkcje i stanowiska

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Funkcje i stanowiska Komfort, dokładność oraz tempo pracy coraz częściej warunkują sukces menedżera. Ta zasada obowiązuje w każdym departamencie – w finansach, księgowości, logistyce, magazynie, na produkcji czy w sprzedaży. Wiemy o tym, i tak też zaprojektowaliśmy dla Państwa rozwiązania. Wszystkie kluczowe procesy są zautomatyzowane, kontrolowane i na bieżąco weryfikowane. Niejednokrotnie wystarczy jedno przyciśnięcie, aby […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcje i stanowiska

hermes-hs_mniejszy

HermesSQL – branża paliwowa

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

humansoft HermesSQL wraz z branżową aplikacją Stacja Paliw 2008 umożliwia nie tylko obsługę obrotu paliwami z poziomu lokalnej stacji paliw, ale też zarządzanie hurtowym obrotem, obejmującym rozbudowane sieci tankowania. Wszystkie procesy w obszarze m.in. magazynowania, dostawy, sprzedaży, finansów i księgowości są zintegrowane i zautomatyzowane. Dotyczy to także rozliczania przyjęć i wydań paliw. Rozwiązanie płynnie zarządza […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – branża paliwowa

hermes-hs_mniejszy

HermesSQL – branża elektroniczna i elektryczna

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

humansoft HermesSQL umożliwia firmom z branży elektrycznej i elektronicznej kompleksowe wsparcie nie tylko w obszarze finansów, księgowości, sprzedaży i zakupów, ale też całego łańcucha dostaw – począwszy od współpracy z poddostawcami przez produkcji aż po etykietowanie, pakowanie i dystrybucję finalnego produktu. Produkcja humansoft HermesSQL monitoruje i kontroluje każdy etap realizacji zamówienia. Ponieważ procesy sprzedaży i […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – branża elektroniczna i elektryczna

hermes-hs_mniejszy

HermesSQL – branża metalowo-maszynowa

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Otoczenie biznesowe wymaga dziś szybkiego adoptowania się do potrzeb i wymogów klientów. Dotyczy to zwłaszcza branży metalowo-maszynowej, gdzie większość zleceń, niezależnie od tego czy mają one charakter jednostkowy czy seryjny, realizowana jest na konkretne zamówienie. Zarządzanie tego typu projektami jest nieporównywalnie trudniejsze. Stopień skomplikowania podnosi dodatkowo duża liczba poddostawców oraz kooperowanie w ramach złożonego łańcucha […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – branża metalowo-maszynowa

hermes-hs_mniejszy

HermesSQL – branża mięsna

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Każdy proces – począwszy od przyjęcia i sklasyfikowania partii mięsa pod kątem ilości i jakości, przez ważenie i produkcję, aż po finalne pakowanie, etykietowanie i sprzedaż gotowego produktu – jest wspomagany przez humansoft HermesSQL w zgodzie z unijnymi standardami ISO i HACCP. Tak kompleksowe wsparcie umożliwia otwarta architektura rozwiązania. W prosty i niezawodny sposób humansoft […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – branża mięsna

hermes-hs_mniejszy

HermesSQL – branża rolno-spożywcza

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

humansoft HermesSQL wspomaga każdy etap realizacji zamówienia na bieżąco i kompleksowo: począwszy od rejestracji i analizy zdarzeń związanych z przyjęciem surowców do produkcji, poprzez wnikliwą kontrolę jakości surowców, śledzenie każdej, nawet najmniejszej partii surowca od momentu przyjęcia na magazyn aż po produkcję, pakowanie i etykietowanie gotowego produktu. Wszystkie procesy i obszary wspomagane są przez humansoft […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – branża rolno-spożywcza

hermes-hs_mniejszy

HermesSQL – branża wydawnicza i poligraficzna

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Dzięki wysokiej skalowalności humansoft HermesSQL szybko i precyzyjnie dostosowuje się do wymogów i potrzeb branży, wspomagając zarządzanie tak kluczowymi procesami, jak produkcja krótkoseryjna, obliczanie rentowności projektów, czy obsługa sprzedaży konsygnacyjnej i podwykonawców. Wszystkie kluczowe procesy są ze sobą zintegrowane i zautomatyzowane, dzięki czemu ryzyko popełnienie pomyłki przy obliczeniach jest eliminowane, zadania są wykonywane szybko i […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – branża wydawnicza i poligraficzna

hermes-hs_mniejszy

HermesSQL – branża budowlana i wykończeniowa

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Sztuką jest efektywne zarządzanie nie tylko przychodami, ale też kosztami przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższych standardów pracy. humansoft HermesSQL, usprawniając obsługę klientów, racjonalizując gospodarowanie zasobami oraz redukując koszty operacyjne, wspomaga procesy zarówno po jednej jak i po drugiej stronie. Ryzyko popełniania pomyłki przy tworzeniu oferty, rejestrowaniu zamówień, wyliczaniu marży na pojedynczych projektach lub produktach, planowaniu polityki […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – branża budowlana i wykończeniowa