QlikView

hogart-screen

QlikView

QlickView
Analiza danych prosta jak nigdy dotąd
– dla wszystkich
QlikView to prosta jak nigdy dotąd analiza danych dostępna dla wszystkich. Opatentowana technologia firmy QlikTech to natychmiastowe, wykonywane w pamięci przetwarzanie dużych ilości danych, nawet na niedrogim sprzęcie, pozwalające na wdrożenie zaawansowanych metod analitycznych w ciągu kilku dni. Wykorzystując QlikView, przedsiębiorstwo może odnieść rzeczywiste korzyści wyjątkowo szybko, w miarę swojego rozwoju – modyfikując, wdrażając – i co najważniejsze – używając aplikacji do analizy danych.
hogart-screen
Uwolnienie inwencji użytkownika
QlikView umożliwia użytkownikom samodzielne podejmowanie trafnych decyzji w dowolnym momencie i miejscu. Wykonane analizy mogą być przeniesione off-line, np. na laptop, pozostając w pełni funkcjonalne, włączając w to dostęp do każdej transakcji szczegółowej. Wyniki można wydrukować w postaci raportów, zapisać w formacie PDF, a także przesłać do MS Excel.
Szybki we wdrożeniu, łatwy do nauki, prosty w użyciu
QlikView nie wymaga długotrwałych szkoleń dla użytkowników końcowych. Użytkownicy są w stanie rozpocząć pracę z systemem w ciągu kilku minut i wkrótce nie mogą sobie wyobrazić swojej pracy bez wykorzystania QlikView.
Jednolita architektura umożliwiająca wykorzystanie analiz, aplikacji i raportów
QlikView udostępnia wspólną architekturę zaspokajającą wszystkie potrzeby związane z analizą danych. Uważnie planując uprawnienia użytkowników, firmamoże udostępnić analizy ad hoc zaawansowanym użytkownikom, raporty w formie wydruków dla zdalnych użytkowników, analizę wskaźnikową dla zarządu i aplikacje analityczne dla kierownictwa średniego szczebla. Wspólna jednorodna architektura zapewnia wszystkim użytkownikom jedną prawdziwą informację – od analizy wskaźnikowej do pojedynczej transakcji.
QlikView zawsze daje odpowiedź!
QlikView nigdy nie ogranicza użytkowników. Każdy obiekt od prostych list do złożonych wykresów i tabel jest dostępny za pomocą myszki. Wszystkie obiekty są ze sobą powiązane tak, aby dostarczyć użytkownikowi spójny, zrozumiały i jednoznaczny obraz jego danych. Wyniki zapytań nie wymagają interpretacji dzięki zastosowaniu kolorów: wybrane wartości podświetlone są na zielono, powiązane na biało, a wyłączone na szaro. Przy każdym kliknięciu użytkownik dowiaduje się, które z elementów jego danych wiążą się ze sobą, a które nie oraz w jaki sposób wybór danych wpływa na końcowy wynik. QlikView daje użytkownikowi możliwość wyboru własnej drogi analizy danych.
Integracja danych na potrzeby analizy
QlikView umożliwia integrację praktycznie wszystkich formatów danych – od standardowych danych relacyjnych do raportów tekstowych, danych z Excela i strumieni XML. Dane są ładowane, czyszczone i przechowywane przy pomocy sterowanego makrami skryptu ETL. QlikView dostosowuje się do obecnego środowiska firmy, a nie odwrotnie. Niezależnie od tego, czy informacja znajduje się w hurtowni danych, czy w systemach korporacyjnych zawsze jest dostępna do wykorzystania przez aplikacje QlikView.
Szybki zwrot z inwestycjii niższe koszty
Tysiące przedsiębiorstw na całym świecie wdrożyło aplikacje QlikView w ciągu zaledwie kilku dni. System umożliwia przygotowanie w pełni funkcjonalnego prototypu w ciągu kilku godzin. QlikView pozwala na obsługę nieograniczonej liczby wymiarów i miar, które można dodać w ciągu kilku minut. Wdrożenia są szybkie i skutkują błyskawicznym zwrotem z inwestycji.
QlikView zmienił zasady gry na rynku analiz biznesowych, a oto one:
  • Krótki okres wdrożenia – Przeważnie czas wdrożenia nie przekracza 30 dni, w większości przypadków jest to tydzień.
  • Bez ryzyka – W pełni funkcjonalna darmowa wersja próbna oraz 3-dniowe projekty pilotowe bez konieczności wcześniejszego zakupu licencji.
  • Łatwość obsługi – Przeszkolenie użytkowników końcowych zajmuje ok. 15 minut.
  • Elastyczność – Nieograniczona liczba wymiarów i miar, możliwych do zmiany w ciągu kilku minut. Możliwość natychmiastowego przejścia do poziomu pojedynczej transakcji.
  • Integracja – W pełni zintegrowany system analizy danych – skomplikowane analizy i proste raporty dostępne w jednorodnym systemie.
  • Moc – Prawie natychmiastowe odpowiedzi, nawet podczas analizy danych, których liczba szczegółowych rekordów mierzona jest w setkach milionów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.