Strona internetowa i szkolenie dla Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

owes-thumb

Nasza firma wykonała stronę internetową dla Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej z Sandomierza, realizującego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Człowiek Człowiekowi” projekt pn. OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ NA OBSZARZE SUBREGIONU POŁUDNIOWO – WSCHODNIEGO WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytety VII, Poddziałania 7.2.2 – wsparcie ekonomii społecznej.

Dla 8 osób z Regionalnego Ośrodka EFS w Ostrowcu Świętokrzyskim przeprowadziliśmy szkolenie „Zarządzanie stroną opartą o CMS Joomla” na podstawie strony http://owes-swietokrzyskie.pl

owes-thumb

 

owes szkolenie owes szkolenie owes szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.