HermesSQL – funkcjonalność – UniRCP

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

UniRCP Moduł wymiany danych z UniRCP Moduł ten umożliwia współpracę z programem UniRCP firmy Unicard, który jest specjalizowaną aplikacją rozliczającą czas pracy zgodnie z normami czasu pracy przewidzianymi przepisami prawa. Pozwala przy pomocy kart zbliżeniowych lub magnetycznych rejestrować „wejścia” i „wyjścia” pracowników. Z punktu widzenia przepisów Kodeksu Pracy informacje gromadzone przez UniRCP mogą stanowić podstawę […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcjonalność – UniRCP