Hermes SQL – funkcjonalność

Data publikacji wpisu: 26 października 2011

Funkcjonalność humansoft HermesSQL to jeden spójny system, który tworzy kilkanaście modułów wyspecjalizowanych w obsłudze poszczególnych obszarów działalności średniego przedsiębiorstwa. Firma może od razu zdecydować się na zinformatyzowanie całej prowadzonej przez nią działalności i zakupić komplet niezbędnych modułów programu, lub nabyć je stopniowo zgodnie z jej bieżącymi potrzebami. […]

Czytaj dalej… from Hermes SQL – funkcjonalność

hsql_definicja-skladnika-placowego

HermesSQL – funkcjonalność – kadry i płace HR

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Kadry i Płace HR Moduł „Kadry i Płace HR” wspomaga działalność firmy w obszarze kadr i rachuby płac zgodnie z obowiązującymi przepisami. Moduł dedykowany przedsiębiorstwom handlowym, usługowym, produkcyjnym oraz instytucjom budżetowym i zakładom pracy chronionej. Tak szerokie zastosowanie modułu możliwe jest dzięki mechanizmowi pozwalającemu samodzielnie definiować własne składniki płacowe oraz ich formuły obliczeniowe. Automatyzuje proces […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcjonalność – kadry i płace HR

hsql_srodki_trwale

HermesSQL – funkcjonalność – środki trwałe

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Środki trwałe Środki trwałe to moduł systemu humansoft HermesSQL, który pozwala zarządzać środkami trwałymi, niskocennymi składnikami majątku oraz wartościami materialnymi i prawnymi. Dostarcza również wiedzy na temat kosztów amortyzacji i umożliwia wycenę majątku firmy. Pozwala wprowadzić do ewidencji zarówno nowe jak i częściowo już zamortyzowane środki trwałe wraz z historią ich umorzeń, zmian wartości oraz […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcjonalność – środki trwałe

hsql_kpr

HermesSQL – funkcjonalność – książka przychodów i rozchodów

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Książka Przychodów i Rozchodów „Książka Przychodów i Rozchodów” to moduł wchodzący w skład systemu humansoft HermesSQL, przeznaczony do prowadzenia ewidencji księgowej obowiązującej w małych firmach. Do jego obsługi wymagane jest posiadanie części handlowo-magazynowej (moduł: „Hermes serwer”), w której odbywa się rejestrowanie dokumentów: faktur sprzedaży, zakupu, dowodów kasowych, bankowych itp. Ścisła współpraca pomiędzy modułami zapewnia możliwość […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcjonalność – książka przychodów i rozchodów

hsql_kh_01

HermesSQL – funkcjonalność – księga handlowa

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Księga handlowa Księga handlowa to moduł wchodzący w skład systemu humansoft HermesSQL, umożliwiający prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z aktualnie obowiązująca ustawą o rachunkowości. Zapewnia wysoki poziom wsparcia procesów księgowych w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności, w tym również w firmach prowadzących księgowość wielowalutową. Silnie rozwinięta sprawozdawczość pozwala w dowolnym momencie uzyskać szybką ocenę sytuacji finansowej […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcjonalność – księga handlowa

hsql_realizacja_zlp

HermesSQL – funkcjonalność – produkcja

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

„Produkcja” to moduł systemu humansoft HermesSQL, który dostarcza przedsiębiorstwom produkcyjnym narzędzi automatyzujących przebieg procesów wytwarzania. Umożliwia realizację zleceń produkcyjnych w oparciu o długo i krótkoterminowe plany produkcyjne oraz produkcję „pod zamówienie”. Przy jego pomocy możliwe jest również wykonanie prostej kompletacji. Automatyzuje wszelkie czynności związane z rozchodem surowców na produkcję oraz przychodem na magazyn wyrobów gotowych. […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcjonalność – produkcja

hsql_oz_analiza-opakowan

HermesSQL – funkcjonalność – opakowania zwrotne

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Opakowania zwrotne „Opakowania zwrotne” to moduł systemu humansoft HermesSQL, wspomagający przedsiębiorstwo w obszarze związanym z obrotem opakowaniami zwrotnymi i bezzwrotnymi. Udostępnia bogatą funkcjonalność umożliwiającą sprawowanie całkowitej kontroli rotacji opakowań w magazynie. Pozwala rejestrować przyjmowane i wydawane opakowania w specjalnie utworzonym do tego celu rejestrze, z możliwością przeliczania ich na opakowania jednostkowe i zbiorcze, a także […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcjonalność – opakowania zwrotne

humansoft-consulting-01

HermesSQL – funkcjonalność – controlling sprzedaży

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Controlling sprzedaży humansoft Controlling sprzedaży to aplikacja wykorzystywana do analizowania, kontrolowania i prognozowania sprzedaży. W oparciu o dane zaimportowane z bazy humansoft HermesSQL przekształca informacje w bezcenną wiedzę. Wyniki prezentowane są w bardzo czytelnym układzie w dowolnie określonych wymiarach, np. całościowym, czasowym, produktowym, geograficznym, z perspektywy odbiorców, przedstawicieli handlowych, kanałów dystrybucji czy wielkości transakcji. Liczba […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcjonalność – controlling sprzedaży

hsql_oa_dokumenty_zaplat_akwizytorow

HermesSQL – funkcjonalność – obsługa akwizycji

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Obsługa akwizycji „Obsługa akwizycji” to moduł systemu humansoft HermesSQL, który wspomaga działalność firmy w obszarze związanym z pracą przedstawicieli handlowych. Dostarcza wiedzy na temat efektywności działań handlowych akwizytorów, umożliwiając szczegółowe analizowanie zarejestrowanych w systemie dokumentów sprzedaży akwizytorów. Pozwala „podpiąć” pod kartotekę kontrahenta obsługującego go akwizytora, automatyzując w ten sposób proces powiązania dokumentów kontrahenta z właściwym […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcjonalność – obsługa akwizycji

hsql_ow_dokument_sad

HermesSQL – funkcjonalność – obsługa walut

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Obsługa walut „Obsługa walut” to moduł systemu humansoft HermesSQL dostarczający przedsiębiorstwu pełnego wsparcia w prowadzeniu wielowalutowych transakcji handlowych z krajami Unii Europejskiej oraz państwami spoza jej struktur. Umożliwia rejestrowanie dokumentów w walucie, prowadzenie walutowych kas i kont bankowych oraz rozrachunków z kontrahentami zagranicznymi. Pozwala na pełną obsługę kontraktów zagranicznych umożliwiając sporządzanie w walucie wszystkich niezbędnych […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcjonalność – obsługa walut