HermesSQL – funkcjonalność – orange squid

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

OrangeSquid Indywidualne rozwiązania branżowe w systemie humansoft HermesSQL Nie sposób wyobrazić sobie nowoczesny system wspomagający proces zarządzania przedsiębiorstwem, który nie dawałby możliwości elastycznego dostosowania go do potrzeb firmy. Obecnie większość przedsiębiorstw poszukuje rozwiązań dających im możliwość wsparcia informatycznego szczególnie w tych obszarach ich działalności, w których nie sprawdza się standardowa funkcjonalność gotowych programów. Systemy o […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcjonalność – orange squid

HermesSQL – funkcjonalność – UniRCP

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

UniRCP Moduł wymiany danych z UniRCP Moduł ten umożliwia współpracę z programem UniRCP firmy Unicard, który jest specjalizowaną aplikacją rozliczającą czas pracy zgodnie z normami czasu pracy przewidzianymi przepisami prawa. Pozwala przy pomocy kart zbliżeniowych lub magnetycznych rejestrować „wejścia” i „wyjścia” pracowników. Z punktu widzenia przepisów Kodeksu Pracy informacje gromadzone przez UniRCP mogą stanowić podstawę […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcjonalność – UniRCP

hsql_definicja-skladnika-placowego

HermesSQL – funkcjonalność – kadry i płace HR

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Kadry i Płace HR Moduł „Kadry i Płace HR” wspomaga działalność firmy w obszarze kadr i rachuby płac zgodnie z obowiązującymi przepisami. Moduł dedykowany przedsiębiorstwom handlowym, usługowym, produkcyjnym oraz instytucjom budżetowym i zakładom pracy chronionej. Tak szerokie zastosowanie modułu możliwe jest dzięki mechanizmowi pozwalającemu samodzielnie definiować własne składniki płacowe oraz ich formuły obliczeniowe. Automatyzuje proces […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcjonalność – kadry i płace HR

hsql_srodki_trwale

HermesSQL – funkcjonalność – środki trwałe

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Środki trwałe Środki trwałe to moduł systemu humansoft HermesSQL, który pozwala zarządzać środkami trwałymi, niskocennymi składnikami majątku oraz wartościami materialnymi i prawnymi. Dostarcza również wiedzy na temat kosztów amortyzacji i umożliwia wycenę majątku firmy. Pozwala wprowadzić do ewidencji zarówno nowe jak i częściowo już zamortyzowane środki trwałe wraz z historią ich umorzeń, zmian wartości oraz […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcjonalność – środki trwałe

hsql_kpr

HermesSQL – funkcjonalność – książka przychodów i rozchodów

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Książka Przychodów i Rozchodów „Książka Przychodów i Rozchodów” to moduł wchodzący w skład systemu humansoft HermesSQL, przeznaczony do prowadzenia ewidencji księgowej obowiązującej w małych firmach. Do jego obsługi wymagane jest posiadanie części handlowo-magazynowej (moduł: „Hermes serwer”), w której odbywa się rejestrowanie dokumentów: faktur sprzedaży, zakupu, dowodów kasowych, bankowych itp. Ścisła współpraca pomiędzy modułami zapewnia możliwość […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcjonalność – książka przychodów i rozchodów

hsql_import-wyciagow-bankowych

HermesSQL – funkcjonalność – import wyciągów bankowych

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Import wyciągów bankowych Moduł „Import wyciągów bankowych” pozwala w zupełności zastąpić ręczny proces wprowadzania wyciągów do systemu całkowitą jego automatyzacją. Wszystkie wyciągi bankowe mogą zostać zaimportowane do systemu. Dotyczy to zarówno wyciągów zarejestrowanych w PLN jak również w walucie. Automatyzacja tych czasochłonnych czynności ograniczona zostaje do uruchomienia jednej opcji, która wygeneruje w systemie odpowiednie dokumenty […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcjonalność – import wyciągów bankowych

hsql_lokalizacje

HermesSQL – funkcjonalność – lokalizacje

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Lokalizacje Lokalizacje to moduł, który umożliwia zarządzanie położeniem towaru w magazynie. Pozwala zdefiniować w systemie bazę lokalizacji, a następnie w trakcie przyjmowania towaru na magazyn wskazać konkretną lokalizację dla towaru. Dotyczy to również sprzedaży lub wydania artykułu, który może być wydany z konkretnej lokalizacji. Nowe rozwiązanie udostępnia wiele analiz, w tym np. analizę dostępną spod […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcjonalność – lokalizacje

hsql_pt_plany-transakcji_01

HermesSQL – funkcjonalność – plany transakcji

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Plany transakcji „Plany transakcji” to moduł systemu humansoft HermesSQL, który dostarcza przedsiębiorstwu narzędzi automatyzujących proces rejestracji i wydruku dokumentów związanych ze świadczonymi przez firmę stałymi usługami, takimi jak: monitoring, wywóz nieczystości, czesne w szkołach itp. Mechanizm tworzenia i drukowania dokumentów oparty jest w systemie o plan, zwany w programie planem transakcji. Tworzą go dokumenty zdefiniowane […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcjonalność – plany transakcji

hsql_materialy-robocizna

HermesSQL – funkcjonalność – serwis i usługi

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

„Serwis i usługi” to muduł systemu humansoft HermesSQL, który udostępnia rozwiązania funkcjonalne wspomagające przedsiębiorstwo w świadczeniu wszelkich usług materialnych szczególnie tych rozłożonych w czasie, takich jak: usługi budowlane, usługi instalacyjne itp. oraz prowadzeniu usług serwisowych związanych z naprawami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi. Obsługa zleceń usługowych Program umożliwia zarejestrowanie przedmiotu zlecenia usługowego, np. przyjęcie samochodu do naprawy, […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcjonalność – serwis i usługi

hsql_realizacja_zlp

HermesSQL – funkcjonalność – produkcja

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

„Produkcja” to moduł systemu humansoft HermesSQL, który dostarcza przedsiębiorstwom produkcyjnym narzędzi automatyzujących przebieg procesów wytwarzania. Umożliwia realizację zleceń produkcyjnych w oparciu o długo i krótkoterminowe plany produkcyjne oraz produkcję „pod zamówienie”. Przy jego pomocy możliwe jest również wykonanie prostej kompletacji. Automatyzuje wszelkie czynności związane z rozchodem surowców na produkcję oraz przychodem na magazyn wyrobów gotowych. […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcjonalność – produkcja

hsql_oz_analiza-opakowan

HermesSQL – funkcjonalność – opakowania zwrotne

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Opakowania zwrotne „Opakowania zwrotne” to moduł systemu humansoft HermesSQL, wspomagający przedsiębiorstwo w obszarze związanym z obrotem opakowaniami zwrotnymi i bezzwrotnymi. Udostępnia bogatą funkcjonalność umożliwiającą sprawowanie całkowitej kontroli rotacji opakowań w magazynie. Pozwala rejestrować przyjmowane i wydawane opakowania w specjalnie utworzonym do tego celu rejestrze, z możliwością przeliczania ich na opakowania jednostkowe i zbiorcze, a także […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcjonalność – opakowania zwrotne

humansoft-consulting-01

HermesSQL – funkcjonalność – controlling sprzedaży

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Controlling sprzedaży humansoft Controlling sprzedaży to aplikacja wykorzystywana do analizowania, kontrolowania i prognozowania sprzedaży. W oparciu o dane zaimportowane z bazy humansoft HermesSQL przekształca informacje w bezcenną wiedzę. Wyniki prezentowane są w bardzo czytelnym układzie w dowolnie określonych wymiarach, np. całościowym, czasowym, produktowym, geograficznym, z perspektywy odbiorców, przedstawicieli handlowych, kanałów dystrybucji czy wielkości transakcji. Liczba […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcjonalność – controlling sprzedaży