hsql_oa_dokumenty_zaplat_akwizytorow

HermesSQL – funkcjonalność – obsługa akwizycji

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Obsługa akwizycji „Obsługa akwizycji” to moduł systemu humansoft HermesSQL, który wspomaga działalność firmy w obszarze związanym z pracą przedstawicieli handlowych. Dostarcza wiedzy na temat efektywności działań handlowych akwizytorów, umożliwiając szczegółowe analizowanie zarejestrowanych w systemie dokumentów sprzedaży akwizytorów. Pozwala „podpiąć” pod kartotekę kontrahenta obsługującego go akwizytora, automatyzując w ten sposób proces powiązania dokumentów kontrahenta z właściwym […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcjonalność – obsługa akwizycji

hsql_ow_dokument_sad

HermesSQL – funkcjonalność – obsługa walut

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Obsługa walut „Obsługa walut” to moduł systemu humansoft HermesSQL dostarczający przedsiębiorstwu pełnego wsparcia w prowadzeniu wielowalutowych transakcji handlowych z krajami Unii Europejskiej oraz państwami spoza jej struktur. Umożliwia rejestrowanie dokumentów w walucie, prowadzenie walutowych kas i kont bankowych oraz rozrachunków z kontrahentami zagranicznymi. Pozwala na pełną obsługę kontraktów zagranicznych umożliwiając sporządzanie w walucie wszystkich niezbędnych […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcjonalność – obsługa walut

produkcja

HermesSQL – obszary zarządzania – produkcja

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Produkcja W odróżnieniu od wielu systemów ERP humansoft HermesSQL nie tylko planuje, ale też zarządza produkcją oraz utrzymaniem ruchu w czasie rzeczywistym. humansoft HermesSQL umożliwia ponadto produkcję zmienną i krótkoseryjną, standaryzuje procesy biznesowe, harmonogramuje zlecenia produkcyjne oraz optymalizuje wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów produkcyjnych (maszyny, narzędzia, pracownicy). humansoft HermesSQL rozbudowany o aplikację MES umożliwia także kontrolę […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – obszary zarządzania – produkcja

marketing

HermesSQL – obszary zarządzania – sprzedaż i marketing

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Sprzedaż i marketing Niezależnie od tego, czy transakcje prowadzone są na terytorium Polski, z zagranicznymi podmiotami, czy odbiorcą jest hurtownik lub konsument humansoft HermesSQL automatyzuje i kontroluje wszystkie kluczowe procesy. Dzięki modułowej budowie nasze rozwiązanie może objąć zarówno (tylko) wyselekcjonowane procesy, np. sprzedaż mobilną lub internetową, jak i cały obszar sprzedaży i marketingu. Korzyści są […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – obszary zarządzania – sprzedaż i marketing

firma

HermesSQL – obszary zarządzania

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Obszary zarządzania Firma, jak żywy organizm, rozwija się i zmienia kierunki działania. Ale w odróżnieniu od organizmu zbyt często komórki w przedsiębiorstwie działają obok siebie, niezależnie. Owszem, sprzedaż i produkcja determinują wielkość zamówień. Dział marketingu wprowadza nowe rabaty i promocje, co bezpośrednio wpływa na aktualne zasoby finansowe. Menedżerowie odpowiedzialni za relacje z klientami chętnie przyjmują […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – obszary zarządzania

serwis

HermesSQL – funkcje i stanowiska – kierownik serwisu

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Kierownik Serwisu W humansoft HermesSQL żadne zdarzenie nie uchodzi uwadze. W dowolnym momencie kierownik serwisu może sprawdzić, na jakim etapie znajduje się realizacja zlecenia, ile materiałów zostało zużytych, czy projekt zostanie ukończony w ustalonym terminie. W razie (prawdopodobnych) opóźnień kierownik serwisu jest automatycznie informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po otrzymaniu alertu można szybko przeanalizować historię […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcje i stanowiska – kierownik serwisu

produkcji_dyrektor

HermesSQL – funkcje i stanowiska – dyrektor produkcji

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Dyrektor Produkcji Nawet najbardziej złożona produkcja w humansoft HermesSQL zarządzana jest w prosty i bezpieczny sposób. Menedżer monitoruje i kontroluje przebieg realizacji zlecenia w czasie rzeczywistym: wie, jakie zasoby produkcyjne są obecnie wykorzystywane, czy parametry determinujące jakość wytwarzanych produktów są utrzymane na właściwym poziomie, czy ilość zamówionych surowców i materiałów pokrywa się z ilością potrzebną […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcje i stanowiska – dyrektor produkcji

logistyk

HermesSQL – funkcje i stanowiska – dyrektor sprzedaży i logistyki

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Dyrektor Sprzedaży i Logistyki Po wdrożeniu humansoft HermesSQL nawet gigantyczne wolumeny danych i rozbudowana sieć sprzedaży przestają być czynnikiem utrudniającym dynamiczne zarządzanie siecią sprzedaży i procesami logistycznymi. Dane w humansoft HermesSQL odzwierciedlają rzeczywistą sytuację w firmie, dzięki czemu menedżer może precyzyjnie planować i śledzić obrót towarami z perspektywy nie tylko centrali, ale też pojedynczego punku […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcje i stanowiska – dyrektor sprzedaży i logistyki

ksiegowy

HermesSQL – funkcje i stanowiska – dyrektor finansowy / główny księgowy

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Dyrektor Finansowy / Główny Księgowy Operacje, które wcześniej mogły zajmować wiele godzin i dni, w humansoft HermesSQL wykonywane są automatycznie i błyskawicznie. Dzięki temu menedżer nie traci czasu na żmudne obliczenia (obarczone ryzykiem popełnienie pomyłki), lecz koncentruje się na spożytkowaniu uzyskanej wiedzy i kontrolowaniu operacyjnych działań. Wszystkie procesy w obszarze finansów, jak np. generowanie i […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcje i stanowiska – dyrektor finansowy / główny księgowy

prezes

HermesSQL – funkcje i stanowiska – prezes zarządu

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Prezes Zarządu Niezależnie od specjalizacji (branży) i struktury organizacyjnej firmy, humansoft HermesSQL daje prezesowi zarządu pełną kontrolę i komfort pracy. Działania na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym mogą być na bieżąco monitorowane i weryfikowane. W zależności od preferencji prezesa zarządu humansoft HermesSQL daje pełny podgląd tego, co dzieje się w na produkcji, magazynie, w dystrybucji, […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcje i stanowiska – prezes zarządu

stanowiska

HermesSQL – funkcje i stanowiska

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

Funkcje i stanowiska Komfort, dokładność oraz tempo pracy coraz częściej warunkują sukces menedżera. Ta zasada obowiązuje w każdym departamencie – w finansach, księgowości, logistyce, magazynie, na produkcji czy w sprzedaży. Wiemy o tym, i tak też zaprojektowaliśmy dla Państwa rozwiązania. Wszystkie kluczowe procesy są zautomatyzowane, kontrolowane i na bieżąco weryfikowane. Niejednokrotnie wystarczy jedno przyciśnięcie, aby […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – funkcje i stanowiska

hermes-hs_mniejszy

HermesSQL – branża paliwowa

Data publikacji wpisu: 2 sierpnia 2011

humansoft HermesSQL wraz z branżową aplikacją Stacja Paliw 2008 umożliwia nie tylko obsługę obrotu paliwami z poziomu lokalnej stacji paliw, ale też zarządzanie hurtowym obrotem, obejmującym rozbudowane sieci tankowania. Wszystkie procesy w obszarze m.in. magazynowania, dostawy, sprzedaży, finansów i księgowości są zintegrowane i zautomatyzowane. Dotyczy to także rozliczania przyjęć i wydań paliw. Rozwiązanie płynnie zarządza […]

Czytaj dalej… from HermesSQL – branża paliwowa