HermesSQL – funkcje i stanowiska – kierownik serwisu

serwis

Kierownik Serwisu

serwisW humansoft HermesSQL żadne zdarzenie nie uchodzi uwadze. W dowolnym momencie kierownik serwisu może sprawdzić, na jakim etapie znajduje się realizacja zlecenia, ile materiałów zostało zużytych, czy projekt zostanie ukończony w ustalonym terminie.
W razie (prawdopodobnych) opóźnień kierownik serwisu jest automatycznie informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po otrzymaniu alertu można szybko przeanalizować historię pracy i uzyskać wgląd w dane o czynnikach, które determinują tempo pracy.
Równie sprawnie odbywa się kontrola czynników, warunkujących ostateczny koszt usługi. Wszystkie składowe są na bieżąco ewidencjonowane i przeliczane pod kątem rentowności. Wyniki te mogą być następnie poddane wielowymiarowym analizom, które posłużą do prognozowania przyszłych przychodów i kosztów.
W procesie serwisowanie kierownik może także wykorzystać zintegrowane z humansoft HermesSQL oprogramowanie Magnat. Inteligentne i proste w użyciu narzędzie, przeznaczone do zarządzania numerami seryjnymi, umożliwia m.in. szybkie dotarcie do historii produktu oraz sprawdzenie, czy i w jakich jeszcze produktach wykorzystano podejrzane (wadliwe) komponenty.
Przy ponownym wydaniu produktu Magnat umożliwia wydruk karty gwarancyjnej z wyszczególnieniem wydawanych numerów seryjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *