HermesSQL – branża mięsna

hermes-hs_mniejszy
hermes-hs_mniejszy
Każdy proces – począwszy od przyjęcia i sklasyfikowania partii mięsa pod kątem ilości i jakości, przez ważenie i produkcję, aż po finalne pakowanie, etykietowanie i sprzedaż gotowego produktu – jest wspomagany przez humansoft HermesSQL w zgodzie z unijnymi standardami ISO i HACCP.
mieskan
Tak kompleksowe wsparcie umożliwia otwarta architektura rozwiązania. W prosty i niezawodny sposób humansoft HermesSQL integruje się z systemami wagowymi, skąd pobiera wszystkie informacje o ilości i jakości przyjętej partii. Dane wraz z innymi zmiennymi (np. zużycie prądu, gazu, koszty pracy) są uwzględniane przy obliczaniu finalnych kosztów produkcji. Kalkulacje wykonywane są automatycznie i precyzyjnie, dzięki czemu firma może szybko i na bieżąco adaptować marżę gotowego produktu.
Wszystkie historyczne dane o cenie skupu i wielkości popytu są gromadzone w centralnej bazie humansoft HermesSQL. Dzięki modułowi, który odpowiada za wielowymiarowe analizy (alternatywą jest autonomiczne rozwiązanie QlikView), firma może prognozować przyszłe trendy (np. z perspektywy dowolnego regionu i okresu), a tym samym dostosować wielkość zaopatrzenia i produkcji do zmieniającego się popytu rynku.
Równie sprawnie humansoft HermesSQL wspomaga firmy z branży mięsnej w obszarze produkcji. Dzięki specjalnej aplikacji MES rozwiązanie to m.in. identyfikuje pochodzenie mięsa (kiedy i który dostawca dostarczył konkretną partię) oraz pozwala kontrolować przebieg poszczególnych procesów.
humansoft HermesSQL nadzoruje ponadto proces pakowania i etykietowania gotowych produktów. Tempo pracy jest ściśle zintegrowane z dynamiką popytu w punktach sprzedaży. Każdy zakup jest automatycznie rejestrowany z chwilą wybicia ceny na ekranie dotykowym kasy fiskalnej Alternatywnym rozwiązaniem może być złożenie zamówienia przez wiadomość tekstową wysłaną z telefonu komórkowego. Przy zastosowaniu i jednej i drugiej technologii informacja bezpośrednio trafia do centralnej bazy humansoft HermesSQL.
Podobnie odbywa się współpraca między dostawcą, a niezależnymi sieciami detalicznymi. Za pośrednictwem modułu EDI odbiorcy mogą składać u producenta dowolne zamówienie. humansoft HermesSQL automatycznie zarejestruje informacje o sprzedaży (zarówno wagowej, jak i paczkowej), a następnie wygeneruje i prześlę także za pośrednictwem EDI fakturę (humansoft HermesSQL może generować i przesyłać faktury za każda zrealizowaną dostawę lub za ustalony wcześniej okres współpracy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.