HermesSQL – funkcjonalność – produkcja

hsql_realizacja_zlp
„Produkcja” to moduł systemu humansoft HermesSQL, który dostarcza przedsiębiorstwom produkcyjnym narzędzi automatyzujących przebieg procesów wytwarzania.
Umożliwia realizację zleceń produkcyjnych w oparciu o długo i krótkoterminowe plany produkcyjne oraz produkcję „pod zamówienie”. Przy jego pomocy możliwe jest również wykonanie prostej kompletacji.
Automatyzuje wszelkie czynności związane z rozchodem surowców na produkcję oraz przychodem na magazyn wyrobów gotowych.
Udostępnia mechanizmy pozwalające wyprodukować wyrób a w razie potrzeby, dokonać jego demontażu i zwrotu surowców na magazyn. Pozwala ewidencjonować powstałe w trakcie produkcji odpady.
Dostarcza różnorodnych raportów i zestawień umożliwiających sprawowanie kontroli nad aktualnie prowadzonymi zleceniami produkcyjnymi, a także planowanie dalszej produkcji.
Definicja wyrobu
Składnikiem wyrobu może być surowiec wraz z listą ewentualnych zamienników automatycznie pobieranych do produkcji w przypadku braku składnika podstawowego. W definicji wyrobu można ująć grupy zamiennikowe, których użycie pozwala podczas produkcji wskazać odpowiedni dla danego zlecenia składnik. Definicja wyrobu może zawierać również usługę, której wartość może być pobierane wprost z kartoteki usługi lub podawana w trakcie realizacji zlecenia produkcyjnego.
Każdy wyrób może mieć kilka receptur, co pozwala wytwarzać jeden wyrób w oparciu o różne surowce.
Wycena wyrobu obliczana jest równolegle wg stałej ceny ewidencyjnej oraz ceny zakupu surowców z uwzględnieniem powiązanym z wyrobem usługi.
Zlecenia produkcyjne
System umożliwia obsługę wielopoziomowych zleceń produkcyjnych. Pozwala to w tle realizowanego zlecenia produkcyjnego uruchomić funkcje dające możliwość wyprodukowania brakujących do produkcji półproduktów.
Każde zlecenie produkcyjne automatycznie otrzymuje właściwy na danym etapie realizacji status (zarejestrowane, w trakcie realizacji, zakończone). Dzięki temu możliwe jest uzyskanie szczegółowych informacji o stanie zarejestrowanych w systemie zleceń produkcyjnych.
hsql_realizacja_zlp
Poszczególne pozycje zlecenia produkcyjnego mogą zawierać indywidualne parametry, takie jak: receptura, ilość, termin wykonania, data rozpoczęcia, data zakończenia zlecania, odpowiedzialny za produkcję wyrobu pracownik lub kontrahent (podwykonawca).
Realizacja zlecenia produkcyjnego może być przeprowadzona dla całego zlecenia produkcyjnego, pojedynczej pozycji lub dowolnej ilości wybranych pozycji.
Analizy
Program udostępnia analizy pozwalające określić niezbędne do zrealizowania zlecenia produkcyjnego składniki, ich ilości oraz wydrukować zapotrzebowanie do magazynu. Umożliwia również wykonanie bilansu zlecenia produkcyjnego dostarczającego informacji o ilości aktualnie wydanych składników na produkcję, ilości składników potrzebnych do zakończenia produkcji, ich aktualnego zapasu w magazynie i ilości brakujących składników w magazynie surowców.
Ponadto pozwala uzyskać szybką informację dostępną spod kartoteki wyrobu na temat wszystkich zleceń produkcyjnych związanych z wyrobem. Przy użyciu znajdujących się tam filtrów można natychmiast otrzymać informację o ilości wyrobu aktualnie znajdującego się w produkcji.
hsql_receptura
Integracja modułu „Produkcji” z pozostałymi opcjami systemu humansoft HermesSQL, a w szczególności z częścią handlowo-magazynową oraz Księgą handlową, pozwala na przykład powiązać kartotekę zlecenia produkcyjnego lub wyrobu z wybranymi kontami księgi głównej jako analityki tych kont. Daje to możliwość szczegółowej analiz kosztów i przychodów związanych z realizacją konkretnego zlecenia lub wyrobu.
hsql_zlecenie_produkcyjne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.