Firma Ostrowiec


hsql_realizacja_zlp
„Produkcja” to moduł systemu humansoft HermesSQL, który dostarcza przedsiębiorstwom produkcyjnym narzędzi automatyzujących przebieg procesów wytwarzania. Umożliwia realizację zleceń produkcyjnych w oparciu o długo i krótkoterminowe plany produkcyjne oraz produkcję „pod zamówienie”. Przy jego pomocy możliwe jest również wykonanie prostej kompletacji. Automatyzuje wszelkie czynności związane z rozchodem surowców na produkcję oraz […]

HermesSQL – funkcjonalność – produkcja


Opakowania zwrotne „Opakowania zwrotne” to moduł systemu humansoft HermesSQL, wspomagający przedsiębiorstwo w obszarze związanym z obrotem opakowaniami zwrotnymi i bezzwrotnymi. Udostępnia bogatą funkcjonalność umożliwiającą sprawowanie całkowitej kontroli rotacji opakowań w magazynie. Pozwala rejestrować przyjmowane i wydawane opakowania w specjalnie utworzonym do tego celu rejestrze, z możliwością przeliczania ich na opakowania […]

HermesSQL – funkcjonalność – opakowania zwrotne


Controlling sprzedaży humansoft Controlling sprzedaży to aplikacja wykorzystywana do analizowania, kontrolowania i prognozowania sprzedaży. W oparciu o dane zaimportowane z bazy humansoft HermesSQL przekształca informacje w bezcenną wiedzę. Wyniki prezentowane są w bardzo czytelnym układzie w dowolnie określonych wymiarach, np. całościowym, czasowym, produktowym, geograficznym, z perspektywy odbiorców, przedstawicieli handlowych, kanałów […]

HermesSQL – funkcjonalność – controlling sprzedażyObsługa akwizycji „Obsługa akwizycji” to moduł systemu humansoft HermesSQL, który wspomaga działalność firmy w obszarze związanym z pracą przedstawicieli handlowych. Dostarcza wiedzy na temat efektywności działań handlowych akwizytorów, umożliwiając szczegółowe analizowanie zarejestrowanych w systemie dokumentów sprzedaży akwizytorów. Pozwala „podpiąć” pod kartotekę kontrahenta obsługującego go akwizytora, automatyzując w ten sposób proces […]

HermesSQL – funkcjonalność – obsługa akwizycji


Obsługa walut „Obsługa walut” to moduł systemu humansoft HermesSQL dostarczający przedsiębiorstwu pełnego wsparcia w prowadzeniu wielowalutowych transakcji handlowych z krajami Unii Europejskiej oraz państwami spoza jej struktur. Umożliwia rejestrowanie dokumentów w walucie, prowadzenie walutowych kas i kont bankowych oraz rozrachunków z kontrahentami zagranicznymi. Pozwala na pełną obsługę kontraktów zagranicznych umożliwiając […]

HermesSQL – funkcjonalność – obsługa walut


System lojalnościowy „System lojalnościowy” to moduł systemu humansoft HermesSQL, który udostępnia nowoczesne narzędzia pozwalające przedsiębiorstwu utrzymać lub zwiększyć dotychczasową sprzedaż, a także wesprzeć proces budowania i pielęgnowania lojalności klientów firmy. Posiada bogatą funkcjonalność pozwalającą utworzyć w systemie program lojalnościowy oparty na naliczaniu i gromadzeniu punktów z wykorzystaniem kart elektronicznych. Umożliwia […]

HermesSQL – funkcjonalność – system lojalnościowyZarządzanie Kontaktami „Zarządzanie Kontaktami” to moduł systemu humansoft HermesSQL, który wspomaga działalność firmy w obszarze kontaktów z klientami, wyposażając ją w rozwiązania klasy CRM (Customer Relationship Management) umożliwiające gromadzenie, przetwarzanie oraz prezentację informacji związanych z klientami firmy. Integruje w sobie funkcje marketingu oraz obsługi klienta zwiększające skuteczność i efektywność prowadzonych […]

HermesSQL – funkcjonalność – zarządzanie kontaktami


Analizy Wielowymiarowe „Analizy Wielowymiarowe” – moduł systemu humansoft HermesSQL, to nowoczesne narzędzie klasy Business Inteligence dostarczające szerokich możliwości raportowania, zestawień i analiz generowanych głównie na potrzeby analityków, menedżerów oraz kadry zarządzającej. Zastosowane w module usługi OLAP (ang. On-line Analytical Processing) umożliwiają przygotowanie własnych, szczegółowych analiz będących podstawą do podejmowania decyzji […]

HermesSQL – funkcjonalność – analizy wielowymiarowe


EDI „EDI” (Electronic Data Interchange) to moduł systemu humansoft HermesSQL umożliwiający przedsiębiorstwu zastosowanie w biznesie najnowszej technologii obiegu i wymiany danych. Pozwala elektronicznie wymieniać dokumenty (zamówienia, faktury) bezpośrednio pomiędzy programem humansoft HermesSQL, a systemami informatycznymi współpracujących z firmą partnerów handlowych również stosujących EDI. Transmisja danych w standardzie EDI w pełni […]

HermesSQL – funkcjonalność – ediZamówienia Moduł Zamówień jest jednym z modułów zintegrowanego systemu ERP humansoft HermesSQL, wyspecjalizowanym w zarządzaniu i sterowaniu zamówieniami przyjętymi od klientów oraz zamówieniami do dostawców. Zawiera funkcje, ułatwiające i przyspieszające proces realizacji zamówień, takie jak automatyczna rezerwacja towaru, przekształcanie dokumentów, automatyczne wyfakturowanie zamówień, automatyczne generowanie zamówień, itp. Ze względu na […]

HermesSQL – funkcjonalność – zamówienia


Sprzedaż detaliczna Sprzedaż detaliczna firmy humansoft to nowoczesna funkcjonalność dla firm, obsługujących klientów detalicznych, jak również usprawnienie sprzedaży na stanowiskach kasowych w hurtowniach. Moduł ten jest bezpłatną opcją w pakiecie podstawowym systemów humansof tHermesSQL i humansoft Corax. Sprzedaż detaliczna ma na celu przyspieszenie i zoptymalizowanie pracy sprzedawców, dzięki wygodnemu i […]

HermesSQL – funkcjonalność – sprzedaż detaliczna


Część handlowo-magazynowa Licencja na serwer jest głównym modułem systemu humansoft HermesSQL, który stanowi niezbędną podstawę do prawidłowego funkcjonowania pozostałych modułów programu tworzących z nim, jeden integralny system zarządzania przedsiębiorstwem. Wiąże w sobie obsługę kilku obszarów działalności firmy, w tym: zarządzanie gospodarką magazynową, logistykę, sprzedaż, zakupy, zarządzanie promocjami oraz obsługę finansów. […]

HermesSQL – funkcjonalność – część handlowo-magazynowa